Planinarski savez Srbije

Poziv za obuku vodiča III kategorije

POZIV
OSNOVNIM PLANINARSKIM ORGANIZACIJAMA I KLUBOVIMA
KOJI IMAJU POLAZNIKE ZA OBUKU
ZA ZVANJE PLANINSKI VODIČ III KATEGORIJE

Zakon o sportu Republike Srbije, propisuje da članovi osnovnih planinarskih organizacija i Klubova, koji žele da postanu planinski vodiči, moraju da završe obuku koja se sastoji iz stručnih predmeta po Programu obuke Službe vodiča PSS i opštih predmeta po Programu za osposobljavanje na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi iz oblasti sporta.
OPŠTI DEO OBUKE NA FAKULTETU
U ovom trenutku, osposobljavanje preporučujemo da obavite na Fakultetu za sport i turizam TIMS – u Novom Sadu ili Visokoj školi strukovnih studija ,,Sportska akademija,, u Beogradu, sa kojima PSS ima potpisan ugovor o saradnji.
U skladu sa ovim, polaznici obuke za zvanje planinski vodič III kategorije, prvo moraju da na fakultetu, završe stručno osposobljavanje iz opštih predmeta. Za prijavljivanje za ovaj deo obuke, potrebno je postupiti po uputstvu sa TIMS-a ili Visoke škole strukovnih studija ,,Sportska akademija,, u Beogradu. Polaznici koji uspešno završe opšti deo, za stručni deo obuke na Sopotnici, treba da se prijave elektronskim putem, sekretaru Službe vodiča na mejl adresu: sluzbavodica@pss.rs najkasnije do kraja maja 2021. godine. Uz prijavni obrazac, potrebno je dostaviti skenirana dokumenta: uverenje sportskog lekara o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci,
fotografiju u JPG formatu ( kao za ličnu kartu ), uverenje o završenoj osnovnoj planinarskoj obuci i završenom stručnom osposobljavanju na jednoj od navedenih visokoškolskih ustanova.
SPECIJALISTIČKI DEO OBUKE NA SOPOTNICI
Obuka za zvanje planinski vodič III kategorije, biće održana od 30.07.- 08.08. 2021. na Sopotnici kod Prijepolja.
Ukoliko bude više prijavljenih polaznika, nego što je kapacitet doma, biće organizovana i druga smena od 08.-16.08.2021. godine. U smeni može biti najviše 30. polaznika. Polaznici obuke biće smešteni u višekrevetnim sobama u planinarskom domu „Sopotnica“, koji je u vlasništvu PD „ Kamena Gora “ iz Prijepolja. Dom poseduje dva mokra čvora sa tuševima. Obuku će održati nastavni tim Službe planinskih vodiča PSS, koji čine instruktori, operativni treneri i ostali članovi. Svi polaznici, treba da budu na železničkoj stanici Prijepolje najkasnije do 19,00 časova, prvog dana smene. Nastavni tim, od tog trenutka počinje sa obukom. Preporučujemo svim polaznicima iz istog mesta boravka, da se konsultuju oko eventualnog zajedničkog prevoza, čime bi smanjili troškove i povećali udobnost putovanja. Iskustvo nastavnog tima i domaćina, omogućiće nam da u potpunosti i bezbedno realizujemo plan obuke uz maksimalan zajednički napor polaznika i nastavnog tima. Da bi ovo bilo moguće, osim organizacionih problema koje je nastavni tim sa domaćinima već rešio (smeštaj, ishrana, lokalni prevoz, prostor za nastavu) postoje dva problema koja moramo da rešavamo zajednički:
– Svako kašnjenje, neurednost ili ne pridržavanje dnevnog rasporeda aktivnosti ma kog učesnika, umnožava se brojem polaznika i predavača. Zbog ovoga je precizno poštovanje plana, rasporeda i discipline, imperativ za sve nas.
– Magacin službe raspolaže svom potrebnom zajedničkom opremom i ličnom tehničkom opremom za 10 polaznika. Ova količina opreme neće biti dovoljna da je svi istovremeno koriste u koliko sami polaznici nabavkom, pozamljivanjem ili iznajmljivanjem, ne reše ovaj problem. Nastavni tim od svih polaznika i njihovih klubova očekuje da se u zajedničkom interesu nesmetanog odvijanja intezivne obuke, rešavanju ovog problema posvete maksimalno.
Svako razmenjivanje opreme tokom izvođenja obuke smanjuje njen intezitet, pa samim tim dovodi u pitanje i krajnji rezultat u ograničenom vremenu kojim raspolažemo.
Svi polaznici obuke moraju da ponesu:
– planinarsku (PSS) i zdravstvenu karticu i ličnu kartu
Svi polaznici obuke su obavezni da imaju planinarsku opremu za boravak u planini za 10 dana u letnjim uslovima.
Neophodna oprema je:
– planinarske cipele, sredstvo za održavanje cipela, rezervne pertle,
– transportni ranac do 80ℓ, ranac do 40ℓ, vreća za spavanje u letnjim uslovima,
– podmetač, šatorsko krilo, vetrovka, polar, presvlake, čarape ( više pari ), prigodne planinarske pantalone, kamašne, pribor za ličnu higijenu, komplet prve pomoći
– pribor za pisanje ( sveska, olovka, gumica, lenjir, uglomer ),
– lična dokumenta ( planinarska kartica, lična karta i zdravstvena kartica ),
– busola ( kompas ), GPS – ko poseduje, dva karabinera sa maticom,
– dva pomoćna užeta od 3 do 4 m., debljine 6 mm, jedna šivena traka dužine 1,20 m.
– jedna šivena traka dužine 60 cm., Petzl reverso ili odgovarajuća sprava drugog proizvođača,
– pribor za jelo ( posuda, kašika, viljuška, nož ), šlem , pojas.
VAŽNE NAPOMENE:
Potrebno je da naučite da vezujete šest osnovnih čvorova: vodički, prusikov, čvor za nadovezivanje, osmicu, lađarac i polulađarac. Radi uspešnog praćenja obuke, neophodno je biti odgovarajuće fizički pripreljen.
Da biste svoju pripremljenost proverili i po potrebi unapredili, neophodno je da sami izvršite proveru putem Kuperovog testa.
TEST FIZIČKE PRIPREMLJENOSTI – KUPEROV TEST
Na stazi od 400 m. trči se 12 min. I meri se pređeno rastojanje.
U zavisnosti od toga, koliko je rastojanje pretrčano ili prepešačeno, dobija se nivo izdržljivosti, a prema starosti i polu planinara.
Ukoliko su vam rezultati loši ili veoma loši, dovodi se u pitanje pohađanje obuke. U tom slučaju, predlažemo da pristupite trenažnom programu dovođenja u kondiciju.
KOTIZACIJA
U kotizaciju je uračunato: spavanje u domu, doručak, užina, ručak, večera, pisani materijal za obuku, značka i ID kartica, majica, prevoz Prijepolje – Sopotnica – Prijepolje i organizacioni troškovi instruktora i predavača.
Kotizacija obuke je 28.000,00 dinara.
Osnovne planinarske organizacije i Klubovi ili polaznici obuke, obavezni su da uplate iznos za obuku po sledećoj dinamici:
Prva rata u iznosu od 14.000,00 dinara, do 15. juna 2021. uplaćuje se na žiro račun
Planinarskog saveza Srbije 325-9500600031176-30 sa naznakom „ Obuka za zvanje planinski vodič III kategorije 2021 “. Uplatom stičete pravo da dobijete materijal za pripremu ispita i iste polažete.
Druga rata u iznosu od 14.000,00 dinara do 15. jula 2021. uplaćuje se na žiro račun
Planinarskog saveza Srbije 325-9500600031176-30 sa naznakom „ Obuka za zvanje planinski vodič III kategorije 2021 “. Uplate pristigle posle ovog datuma neće biti prihvaćene.
Preporučujemo osnovnim planinarskim organizacijama i Klubovima, da za svoje polaznike, snose sve ili deo troškova. Molimo Vas da blagovremeno izvršite uplatu.
Polaznici će po redosledu prijavljivanja biti raspoređeni u smene i o tome će biti obavešteni, čim bude popunjena prva smena, a najkasnije prvog radnog dana u junu mesecu.
Za informacije, polaznici treba da se obrate na mejl adresu: sluzbavodica@pss.rs
Lazar Popara, sekretar 064 221 59 16 ili Zoran Kontić, načelnik 065 88 06 519.

Kompletno pozivno pismo možete pogledati OVDE.

Konkurs visoke škole strukovnih studija Sportska akademija možete pogledati OVDE.

Dopis Fakulteta za sport i turizam možete pogledati OVDE.

Prijavu za obuku i preporuku kluba/društva možete pogledati OVDE.

U Beogradu 12.03.2021. Načelnik Službe vodiča:
Zoran Kontić mvodič MB 131