Planinarski savez Srbije

Bezbednost i preventiva

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ОСИГУРАЊА | Objavljeno 9. јануара 2024.

Попуњен образац осигуравајуће куће само прва страна обрасца, полеђину попуњава кадровска служба уговарача осигурања,  Попуњен образац 010 ПСС-а о несрећном случају, Ако повређени има уплаћено и додатно...

Pročitaj više