Planinarski savez Srbije

Evidencioni karton člana

Obrazac br. 4 će se ubuduće koristiti umesto dosadašnjeg formulara “Evidencioni karton člana” prilikom prijema novih članova i dostavljaće se kancelariji Saveza radi izrade članskih kartica. Obrazac  možete preuzeti ovde.

Formular se može popuniti elektronski ili odštampati pa skeniran vratiti na mail office@pss.rs ili ga možete poslati poštom na adresu: Andrićev Venac 2/1 11000 Beograd.

Izgled članske kartice