Planinarski savez Srbije

Gorska služba spasavanja

Gorska služba spasavanja osnovana je u Planinarskom savezu Srbije 1953. godine, kao dobrovoljna, organizovana i stručno osposobljena služba posebnog značaja, za preventivno delovanje i pružanje pomoći nastradalima u planinama, speleološkim objektima i drugim oblicima nesreća, koja, zahvaljujući visokoj obučenosti svojih pripadnika, aktivno učestvuje i javno deluje u slučajevima prirodnih i elementarnih nepogoda, urbanih i ruralnih nesreća i drugim sličnim događajima.
U cilju širih društvenih potreba u oblasti Sektora zaštite i spasavanja MUP službi GSS, odobren je Status samostalnog pravnog lica, promenom osnivačkog akta 2013. godine Planinarski savez Srbije, Planinarski savez Vojvodine i Planinarski savez Beograda osnovali su Gorsku službu spasavanja Srbije, kao samostalno pravno lice. Osnivanje službe uređeno je Statutom koji je utemeljen na Statutu Planinarskog saveza Srbije, kao deo strukture PSS, a na osnovama zajedničkog nasleđa i interesa. Služba GSS preuzela je obaveze u obezbeđenju i spasavanju planinara na planinarskim akcijama i takmičenjima, obuci planinara u tehnici spasavanja i sprovođenju preventive i kontrole rizika u planinarskim akcijama. Poslove preventive i bezbednosti u PSS preuzima Komisija za preventivu i bezbednost u planinama.

Opširnije na http://gss.rs/