Planinarski savez Srbije

Registri sportista

Sadržaj strane:

 

Registar sportista (takmičarske knjižice)

Registar sportista u Planinarskom savezu Srbije.
Nadležna Komisija: Komisija za vođenje registra.

Poseti registar sportista

Važeći registracioni pravilnik.

Produžetak registracije

Produžavanje registracije sportiste vrši se za svaku kalendarsku godinu, tj. takmičarsku sezonu. Zahtev za produženje registracije sportiste podnose osnovne organizacije. Produžavanje registracije sportiste vrši se tokom cele godine, a ako se ne produži, sportisti nemaju pravo nastupa na takmičenjima u organizaciji PSS, odnosno članice PSS.

Prema novoj pojednostavljenoj proceduri, zahtev za produženje registracije sportista podnose osobe u osnovnoj organizaciji, zadužene za administraciju baze „Bazni kamp“. Link se nalazi na početnoj strani aplikacije kartica „Sportisti“ dugme „Produženje registracije“.

Registracija novog sportiste

Ukoliko želite registrovati novog sportistu potrebno je poslati zahtev sa pratećom dokumentacijijom komisiji za vođenje registra. Više informacija videti u Registracionom pravilniku:

Prilikom podnošenja zahteva za prvi upis sportiste u registar, osnovna organizacija podnosi sledeću dokumentaciju:

  • zahtev za upis sportiste u registar (Obrazac broj 23) koji propisuje Komisija, sa svojeručnim potpisom sportiste /potpisom jednog od roditelja zakonskog zastupnika u slučaju da je sportista maloletan u trenutku potpisivanja zahteva za upis sportiste u registar/ i odgovornog lica i overen pečatom osnovne organizacije,
  • kopiju Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između sportiste i osnovne organizacije (ako ima potpisan ugovor),
  • kopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte odnosno pasoša (skenirana),
  • potpisanu izjavu da se planinarskim sportom bavi na sopstvenu odgovornost (Obrazac broj 27) /za maloletne sportiste, izjavu potpisuje jedan od roditelja, zakonski zastupnik/,
  • digitalna fotografija sportiste ne starija od 6 meseci, u formatu JPG ili JPEG, veličine minimum 3.5 x 4.5cm, tj. od 300-4096 kb za elektronsku bazu podataka;
  • dokaz o uplati troškova upisa u registar (uplatnica ili izvod iz banke).

Registracije sportista iz prethodnih godina se mogu videti u aplikaciji „Bazni kamp“.

Uputstvo za slanje zahteva za upis u registar sportista

Uputstvo za evidenciju potvrda o lekarskom pregledu

Registar alpinista PSS

Poseti registar alpinista

Registar stipendiranih sportista Planinarskog saveza Srbije

Registar kategorisanih sportista Planinarskog saveza Srbije: