Planinarski savez Srbije

Učlanjenje u Savez

ПОСТУПАК ЗА ОСНИВАЊЕ ПЛАНИНАРСКОГ КЛУБА ИЛИ ДРУШТВА

Планинарски клуб или друштво оснива се на основу Закона о спорту Републике Србије ( чл. 15)

За оснивање клуба или друштва заказује се и одржава оснивачка Скупштина која је и уједно и Изборна скупштина управних и других органа, све у складу са Законом о спорту.

Статут новооснованог планинарског друштва или клуба мора бити усаглашен са Статутом Планинарског савеза Србије (Статут ПСС доступан је на сајту Планинарског савеза Србије www.pss.rs).

Након одржавања оснивачке Скупштине и прибављање докумената врши се пријава Агенцији за привредне регистре Републике Србије.

За учлањење новооснованог клуба или друштва у Планинарски савез Србије, који је Грански национални савез у области спорта, овом Савезу подноси се Захтев са следећим прилозима:

  • Решење Агенције за привредне регистре,
  • Статут друштва или клуба, који је усклађен са Статутом Планинарског савеза Србије,
  • Одлука Скупштине или Управног одбора о приступању у Планинарски савез Србије,
  • Потврда изабране банке о отвореном рачуну друштва или клуба,
  • Подаци са адресом друштва или клуба, бројевима телефона, мејл адреса, адреса веб сајта.

Поднети Захтев о учлањењу разматра се на првој наредној седници Управног одбора Планинарског савеза Србије.

У Планинарски савез Србије учлањују се искључиво правна лица.

Физичка лица могу постати чланови планинарске организације учлањењем у једно од планинарских друштава или клубова у Србији.