Planinarski savez Srbije

Zapisnici sa sednica Nadzornog odbora

Zapisnik sa Konstitutivne sednice Nadzornog odbora PSS 15.04.2014.
Zapisnik sa I Redovne sednice Nadzornog odbora PSS 18.06.2014.
Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora PSS 15.04.2015.
Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora PSS 28.05.2015. – 01.06.2015.