Planinarski savez Srbije

Zapisnici sa sednica Nadzornog odbora

Zapisnik sa prve redovne sednice Nadzornog odbora PSS 28.03.2018.
Zapisnik sa druge redovne sednice Nadzornog odbora PSS 18.06.2018.

 

Zapisnik sa Konstitutivne sednice Nadzornog odbora PSS 15.04.2014.
Zapisnik sa I Redovne sednice Nadzornog odbora PSS 18.06.2014.
Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora PSS 15.04.2015.
Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora PSS 28.05.2015. – 01.06.2015.