Planinarski savez Srbije

Penjanje u ledu i draj tuling

2019. godina

  • I kolo SHS kupa u penjanju na ledu/draj tulingu – Žene / Muškarci
  • II kolo SHS kupa u penjanju na ledu/draj tulingu – Žene / Muškarci
  • III kolo SHS kupa u penjanju na ledu/ draj tulingu – Žene / Muškarci
  • Ukupni rezultati SHS kupa u penjanju na ledu/draj tulingu – Žene / Muškarci 
  • Državno prvenstvo u penjanju na ledu/draj tulingu – Rezultati