Planinarski savez Srbije

Planinarsko orjentaciono takmičenje

PLANINARSKO ORJENTACIONO TAKMIČENJE je ekipna takmičarksa disciplina u kojoj učesnici pronalaze kontrolne tačke na nepoznatom terenu uz pomoć topografske karte i kompasa. Ekipu sačinjava 3 takmičara iste starosne i polne kategorije. Takmičarski zadatak obuhvata proveru i drugih znanja i veština. Znanje čitanja topografskih karata se stiče na posebnim seminarima. Postoji liga i prvenstvo Srbije u ovoj disciplini.