Planinarski savez Srbije

Obrasci

Број обрасцаНазив обрасцаДатум усвајањаКомисија
01Списак чланова, ПСО/клуба, учесника акције15.11.2018.Комисија за планинарење и пешачење
02Списак ПСО/клубова учесника акције15.11.2018.Комисија за планинарење и пешачење
03Годишњи извештај о активности ПСО/ клуба15.11.2018.Комисија за планинарење и пешачење
07Пријава за такмичење19.09.2019.Начелништво
09Пријава за покретање дисциплинског поступка26.12.2019.Начелништво
010Пријава несрећног случаја насталог током спортских планинарских активности14.12.2016.Комисије за превентиву и безбедност у планинама
011Захтев за издавање тренерске дозволе за рад19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
012Захтев за обнављање тренерске дозволе за рад19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
013Картон тренера о стручном усавршавању19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
014Захтев за издавање дупликата тренерске дозволе за рад19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
015Потврда тренерске дозволе за рад19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
023Захтев за упис у регистар спортисте19.09.2019.Комисија за вођење регистра
024Потврда  такмичарске књижице25.12.2015.Комисија за вођење регистра
025Захтев за упис у регистар тренера19.09.2019.Комисија за вођење регистра
026Захтев за издавање дупликата такмичарске књижице25.12.2015.Комисија за вођење регистра
027Изјава о самоодговорности21.06.2018.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
028СПотврда о планинарском стажу19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
030Захтев за издавање судијске дозволе за рад19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
031Захтев за обнављање судијске дозволе за рад19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
032Захтев за издавање дупликата судијскедозволе за рад25.12.2015.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
033Потврда судијске дозволе за рад19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
035 ИПотврда инструкторске дозволе за рад19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
035 ВПотврда дозволе за рад за планинарске водиче19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
035 МПотврда дозволе за рад спортском менаџеру19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
035ЛПотрвда дозволе за рад спортском медицинару19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
035ДПотврда делегатске дозволе за рад19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
036 ИЗахтев за издавање дупликата инструкторске дозволе за рад19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
036 ВЗахтев за издавање дупликата дозволе за рад за планинарске водиче19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
036 МЗахтев за издавање дупликата дозволе за рад спортском менаџеру19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
036ЛЗахтев за издавање дупликата дозволе за рад спортском медицинару19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
036ДЗахтев за издавање дупликата делегатске дозволе за рад19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
037 ИКартон инструктора о стручном усавршавању19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
037 ВКартон о стручном усавршавању планинарског водича19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
037СКартон судије о стручном усавршавању19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
037ДКартон делегата о стручном усавршавању19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
038 ИЗахтев за обнављање инструкторске дозволе за рад19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
038 ВЗахтев за обнављање дозволе за рад за планинарске водиче19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
038 МЗахтев за обнављање за рад спортском менаџеру19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
038ЛЗахтев за обнављање дозволе за рад спортском медицинару19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
038ДЗахтев за обнављање делегатске дозволе за рад19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
039 ИЗахтев за издавање инструкторске дозволе за рад19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
039 ВЗахтев за издавање дозволе за рад за планинарске водиче19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
039 МЗахтев за издавање дозволе за рад за спортске менаџере19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
039ЛЗахтев за издавање дозволе за рад спортских медицинара19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
039ДЗахтев за издавање делегатске дозволе за рад19.09.2019.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
040Захтев за присуство на основном курсу за делегате25.12.2015.Начелништво
040ВПодаци за евиденцију водича/Пријава за обуку и препорука клуба19.09.2019.Служба водича ПСС
040СЗахтев за полагање испита за судију19.09.2019.Стручни савет спортских стручњака
040ДЗахтев за полагање испита за делегате19.09.2019.Начелништво
040TЗахтев за полагање испита из уже стручне области – планинарство19.09.2019.Начелништво
043СОдобрење за полагање за међународног судију19.09.2019.Стручни савет спортских стручњака
046СИзвештај главног судије са такмичења19.09.2019.Стручни савет спортских стручњака
046ДИзвештај делегата19.09.2019.Начелништво
049СОцена суђења19.09.2019.Стручни савет спортских стручњака
050Пријава за категоризацију за спортски статус- такмичарско пењање у леду и драј тулинг26.12.2019.Начелништво
059Извештај о учешћу младих на акцијама из календара акција савеза20.09.2017.Начелништво
060Пријавни образац – планинарско оријентационо такмичење25.12.2015.Комисија за планинарску оријентацију
061Пријава за категоризацију за спортски статус – планинарска оријентација26.12.2019.Начелништво
070Пријавни образац – трекинг лига Србије25.12.2015.Комисија за трекинг лигу
071Пријава за категоризацију за спортски статус- планинарски трекинг26.12.2019.Начелништво
079Пријава за категоризацију за спортски статус – планинско трчање26.12.2019.Начелништво
080Образац за категоризацију – високогорство25.12.2015.Комисија за признања, награде и категоризацију
081Високогорски успон- пријавни образац20.09.2017.Комисија за високогорство и експедиције
090Пењачки картон – спортско пењање25.12.2015.Комисија за спортско пењање
091Регистар пењачких смерова25.12.2015.Комисија за спортско пењање
092Образац за категоризацију – спортско пењање на природној стени25.12.2015.Комисија за признања, награде и категоризацију
093Потврда о извршеном лекарском прегледу – спортско пењање25.12.2015.Комисија за спортско пењање
096Захтев за издавање уверења/дипломе о стеченом звању у алпинизму19.09.2019.Комисија за алпинизам, пењање у леду и турно скијање
097Пријава за обуку у спелеологији20.09.2017.Комисија за спелеологију
098Извештај са завршене обуке за маркације20.09.2017.Комисија за планинарске терене
098ВЗаписник о полагању испита за водича19.09.2019.Служба водича ПСС
098СПЗаписник о полагању за спелеолошке водиче у неуређеним пећинама19.09.2019.Комисија за спелеологију
098СЗаписник о полагању испита за судију19.09.2019.Стручни савет спортских стручњака
098ИЗаписник о полагању испита за инструктора19.09.2019.Комисија за обуку и усавршавање у планинарству
098ДЗаписник о полагању испита за делегата 19.09.2019.Начелништво
098АЗаписник о полагању испита са обуке у алпинизму19.09.2019.Комисија за алпинизам и турно скијање
098ТЗаписник са полагања испита за предмет из уже стручне области – планинарство19.09.2019.Начелништво
099Пријава за обуку за маркације20.09.2017.Комисија за планинарске терене
Образац за регистрацију спортских објеката07.02.2019.Kомисија за планинарске објекте
100Извештај са завршене основне планинарске обуке20.09.2017.Комисија за обуку и усавршавање у планинарству
101Пријава за основну планинарску обуку20.09.2017.Комисија за обуку и усавршавање у планинарству
102Уверење комисије за образовање25.12.2015.Комисија за образовање
103Извештај комисије за планинарење и пешачење25.12.2015.Комисија за планинарење и пешачење
104Пријава за категоризацију за спортски статус – алпинизам26.12.2019.Начелништво
104ПКАПењачки картон – алпинисти25.12.2015.Комисија за алпинизам, пењање у леду и турно скијање
112Пријава основног алпинистичког течаја – летња техника14.12.2016.Комисија за алпинизам. пењање у леду   и турно скијање
113Пријава основног алпинистичког течаја – зимска техника14.12.2016.Комисија за алпинизам, пењање у леду и турно скијање
114Извештај о раду алпинистичког Клуба – Oдсека – Секције за годину14.12.2015.Комисија за алпинизам,пењање у леду   и турно скијање
115Пријава за полагање испита за звање “Алпиниста”07.02.2019.Комисија за алпинизам,пењање у леду   и турно скијање
116Картон услова за добијање звање “Алпиниста”07.02.2019.Комисија за алпинизам и турно скијање
117Пријава напредног алпинистичког течаја 07.02.2019.Комисија за алпинизам,пењање у леду   и турно скијање
118Подаци за евиденцију07.02.2019.Комисија за алпинизам,пењање у леду   и турно скијање
125Пријава – Обука основа спасавања и прве помоћи у спелеолошким објектима19.09.2019.Комисија за спелеологију
130Образац за бодовање планинарских објеката07.02.2019.Kомисија за планинарске објекте
Образац за категоризацију – спелеологија25.12.2015.Комисија за награде, признања и категоризацију
УП_050ПУпитник за опремљено пељалиште/вежбалиште26.12.2019.Комисија за планинарске терене
УП_04ФУпитник за опремљени пењачки пут- виа ферату26.12.2019.Комисија за планинарске терене