Planinarski savez Srbije

Obrasci

Број обрасцаНазив обрасцаДатум усвајањаКомисија
010Пријава несрећног случаја насталог током спортских планинарских активности14.12.2016.Комисије за превентиву и безбедност у планинама
011Захтев за издавање тренерске дозволе за рад25.12.2015.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
012Захтев за обнављање тренерске дозволе за рад25.12.2015.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
013Картон тренера о стручном усавршавању25.12.2015.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
013СКартон судија о стручном усавршавању 21.06.2018.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
014Захтев за издавање дупликата тренерске дозволе за рад25.12.2015.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
015Потврда тренерске дозволе за рад25.12.2015.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
021Захтев за упис у регистар клуба25.12.2015.Комисија за вођење регистра
022Решење о упису у регистар клуба25.12.2015.<Комисија за вођење регистра
023Захтев за упис у регистар спортисте25.12.2015.Комисија за вођење регистра
024Потврда  такмичарске књижице25.12.2015.Комисија за вођење регистра
025Захтев за упис у регистар тренера25.12.2015.Комисија за вођење регистра
026Захтев за издавање дупликата такмичарске књижице25.12.2015.Комисија за вођење регистра
027Изјава о самоодговорности21.06.2018.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
028Захтев за упис у регистар судија25.12.2015.Комисија за вођење регистра
029Захтев за упис у регистар делегата25.12.2015.Комисија за вођење регистра
030Захтев за издавање судијске дозволе за рад25.12.2015.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
031Захтев за обнављање судијске дозволе за рад25.12.2015.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
032Захтев за издавање дупликата судијскедозволе за рад25.12.2015.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
033Потврда судијске дозволе за рад25.12.2015.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
035 ИПотврда инструкторске дозволе за рад21.06.2018.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
035 ВПотврда дозволе за рад за планинарске водиче21.06.2018.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
035 МПотврда дозволе за рад спортском менаџеру21.06.2018.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
036 ИЗахтев за издавање дупликата инструкторске дозволе за рад21.06.2018.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
036 ВЗахтев за издавање дупликата дозволе за рад за планинарске водиче21.06.2018.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
036 МЗахтев за издавање дупликата дозволе за рад спортском менаџеру21.06.2018.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
037 ИКартон инструктора о стручном усавршавању21.06.2018.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
037 ВКартон о стручном усавршавању планинарског водича21.06.2018.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
038 ИЗахтев за обнављање инструкторске дозволе за рад21.06.2018.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
038 ВЗахтев за обнављање дозволе за рад за планинарске водиче21.06.2018.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
038 МЗахтев за обнављање за рад спортском менаџеру21.06.2018.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
039 ИЗахтев за издавање инструкторске дозволе за рад21.06.2018.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
039 ВЗахтев за издавање дозволе за рад за планинарске водиче21.06.2018.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
039 МЗахтев за издавање дозволе за рад за спортске менаџере21.06.2018.Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
040Захтев за присуство на основном курсу за делегате25.12.2015.Начелништво
041Захтев за издавање делегатске дозволе за рад25.12.2015.Начелништво
042Захтев за обнављање делегатске дозволе за рад25.12.2015.Начелништво
043Уверење за делегате25.12.2015.Начелништво
044Захтев за издавање дупликата делегатскедозволе за рад25.12.2015.Начелништво
045Потврда делегатске дозволе за рад25.12.2015.Начелништво
046Извештај делегата20.09.2017.Начелништво
050Пријава за категоризацију за спортски статус20.09.2017.Начелништво
059Извештај о учешћу младих на акцијама из календара акција савеза20.09.2017.Начелништво
060Пријавни образац – планинарско оријентационо такмичење25.12.2015.Комисија за планинарску оријентацију
070Пријавни образац – трекинг лига Србије25.12.2015.Комисија за трекинг лигу
080Образац за категоризацију – високогорство25.12.2015.Комисија за признања, награде и категоризацију
081Високогорски успон- пријавни образац20.09.2017.Комисија за високогорство и експедиције
090Пењачки картон – спортско пењање25.12.2015.Комисија за спортско пењање
091Регистар пењачких смерова25.12.2015.Комисија за спортско пењање
092Образац за категоризацију – спортско пењање на природној стени25.12.2015.Комисија за признања, награде и категоризацију
093Потврда о извршеном лекарском прегледу – спортско пењање25.12.2015.Комисија за спортско пењање
097Пријава за обуку у спелеологији20.09.2017.Комисија за спелеологију
098Извештај са завршене обуке за маркације20.09.2017.Комисија за планинарске терене
099Пријава за обуку за маркације20.09.2017.Комисија за планинарске терене
100Извештај са завршене основне планинарске обуке20.09.2017.Комисија за обуку и усавршавање у планинарству
101Пријава за основну планинарску обуку20.09.2017.Комисија за обуку и усавршавање у планинарству
102Уверење комисије за образовање25.12.2015.Комисија за образовање
103Извештај комисије за планинарење и пешачење25.12.2015.Комисија за планинарење и пешачење
104Пењачки картон – алпинисти25.12.2015.Комисија за алпинизам, пењање у леду и турно скијање
112Пријава основног алпинистичког течаја – летња техника14.12.2016.Комисија за алпинизам и турно скијање
113Пријава основног алпинистичког течаја – зимска техника14.12.2016.Комисија за алпинизам и турно скијање
114Извештај о раду алпинистичког Клуба – Oдсека – Секције за годину14.12.2015.Комисија за алпинизам и турно скијање