Planinarski savez Srbije

Obrasci

Број обрасца Назив обрасца Датум усвајања Комисија
010 Пријава несрећног случаја насталог током спортских планинарских активности 14.12.2016. Комисије за превентиву и безбедност у планинама
011 Захтев за издавање тренерске дозволе за рад 25.12.2015. Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
012 Захтев за обнављање тренерске дозволе за рад 25.12.2015. Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
013 Картон тренера о стручном усавршавању 25.12.2015. Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
014 Захтев за издавање дупликата тренерске дозволе за рад 25.12.2015. Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
015 Потврда тренерске дозволе за рад 25.12.2015. Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
021 Захтев за упис у регистар клуба 25.12.2015. Комисија за вођење регистра
022 Решење о упису у регистар клуба 25.12.2015. <Комисија за вођење регистра
023 Захтев за упис у регистар спортисте 25.12.2015. Комисија за вођење регистра
024 Потврда  такмичарске књижице 25.12.2015. Комисија за вођење регистра
025 Захтев за упис у регистар тренера 25.12.2015. Комисија за вођење регистра
026 Захтев за издавање дупликата такмичарске књижице 25.12.2015. Комисија за вођење регистра
028 Захтев за упис у регистар судија 25.12.2015. Комисија за вођење регистра
029 Захтев за упис у регистар делегата 25.12.2015. <Комисија за вођење регистра
030 Захтев за издавање судијске дозволе за рад 25.12.2015. Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
031 Захтев за обнављање судијске дозволе за рад 25.12.2015. Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
032 Захтев за издавање дупликата судијскедозволе за рад 25.12.2015. Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
033 Потврда судијске дозволе за рад 25.12.2015. Комисија за издавање, обнову и одузимање дозволе за рад
040 Захтев за присуство на основном курсу за делегате 25.12.2015. Начелништво
041 Захтев за издавање делегатске дозволе за рад 25.12.2015. Начелништво
042 Захтев за обнављање делегатске дозволе за рад 25.12.2015. Начелништво
043 Уверење за делегате 25.12.2015. Начелништво
044 Захтев за издавање дупликата делегатскедозволе за рад 25.12.2015. Начелништво
045 Потврда делегатске дозволе за рад 25.12.2015. Начелништво
046 Извештај о активности делегата 25.12.2015. Начелништво
060 Пријавни образац – планинарско оријентационо такмичење 25.12.2015. Комисија за планинарску оријентацију
070 Пријавни образац – трекинг лига Србије 25.12.2015. Комисија за трекинг лигу
080 Образац за категоризацију – високогорство 25.12.2015. Комисија за високогорство и експедиције
090 Пењачки картон – спортско пењање 25.12.2015. Комисија за спортско пењање
091 Регистар пењачких смерова 25.12.2015. Комисија за спортско пењање
092 Образац за категоризацију – спортско пењање на природној стени 25.12.2015. Комисија за спортско пењање
093 Потврда о извршеном лекарском прегледу – спортско пењање 25.12.2015. Комисија за спортско пењање
102 Уверење комисије за образовање 25.12.2015. Комисија за образовање
103 Извештај комисије за планинарење и пешачење 25.12.2015. Комисија за планинарење и пешачење
104 Пењачки картон – алпинисти 25.12.2015. Комисија за алпинизам, пењање у леду и турно скијање
112 Пријава основног алпинистичког течаја – летња техника 14.12.2016. Комисија за алпинизам и турно скијање
113 Пријава основног алпинистичког течаја – зимска техника 14.12.2016. Комисија за алпинизам и турно скијање
114 Извештај о раду алпинистичког Клуба – Oдсека – Секције за годину 14.12.2015. Комисија за алпинизам и турно скијање