Planinarski savez Srbije

Skupština

Skupština je najviši organi Planinarskog saveza Srbije. Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne. Redovne sednice se održavaju jednom godišnje najkasnije u roku od godinu od dana od kada je održana poslednja redovna Skupština, s tim što je svaka četvrta izborna, a vanredne po potrebi.

Skupština:

donosi Statut, odnosno njegove izmene i dopune,
– daje tumačenje Statuta,
– usvaja izveštaje o radu organa Saveza,
– usvaja izveštaj o realizaciji programa koji se finansira iz javnih sredstava,
– donosi programsku orijentaciju Saveza za naredni period,
– donosi Poslovnik o radu Skupštine,
– donosi Pravilnik o radu Veća časti Saveza,
– donosi Pravilnik o radu Nadzornog odbora,
– donosi i usvaja finansijski izveštaj i prihvata revizorski izveštaj,
– bira i opoziva predsednika i potpredsednika Upravnog odbora, Nadzornog
odbora, Veća časti i načelnika Saveza, kao i sastave Upravnog i Nadzornog
odbora i Veća časti, u skladu sa čl. 34 ovog Statuta,
– imenuje i razrešava lice ovlašćeno za zastupanje Saveza,
– odlučuje o razrešenju izabranih organa Saveza ili njihovih članova, po isteku
njihovih mandata i u slučaju kad su podneli ostavke,
– odlučuje o opozivu izabranih organa Saveza ili njihovih članova u skladu sa čl.
35 ovog Statuta,
– razmatra aktuelna pitanja rada Saveza, donosi odluke i zaključke, zauzima stavove
i daje mišljenja i preporuke,
– osniva, odnosno ukida fondove i reguliše njihov rad i korišćenje,
– odlučuje o otuđivanju imovine Saveza,
– odlučuje, kao drugostepeni organ, o žalbama na odluke Veća časti Saveza, a njena
odluka je konačna,
– donosi odluke o osnivanju i ukidanju službi i usvaja njihova osnivačka akta ako
se one formiraju kao pravna lica,
– donosi odluke o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti, kao drugostepeni
organ,
– odlučuje o udruživanju u Saveze,
– odlučuje o prestanku postojanja Saveza i drugim statusnim promenama,
– obavlja i druge poslove od interesa za planinarsku organizaciju.

Zapisnik sa Skupštine 11.03.2023

Izborna Skupština XXIII saziva Planinarskog saveza Srbije, 12. mart 2022.

Treća redovna godišnja skupština XXII saziva PSS, 13.mart 2021.

Druga redovna godišnja skupština XXII saziva PSS, 07.mart 2020.

Redovna godišnja skupština XXII saziva PSS, 02. mart 2019. 

Izborna Skupština XXII saziva Planinarskog saveza Srbije, 03. mart 2018.

Skupština PSS, 27.februar 2016,Vranje
Zapisnik sa izborne Skupštine PSS – 29. mart 2014
Zapisnik sa vanredne skupštine PSS – 19. јаnuar 2013
Zapisnik sa vanredne skupštine PSS – 14 mart 2009
Zapisnik sa prve vanredne skupštine planinarskog saveza srbije održаne 18.02.2012. godine u Beogrаdu