Planinarski savez Srbije

Tradicionalne akcije

2017. godina

img_5549

Predeo sa Zlatibora

28. januar

19. mart

26. mart

01. april

01. april

08-09. April

  • 19. Proleće u parku prirode

22-23. april

20-21. maj

27. maj

03-04. jun

11. jun

09. jul

  • Juhor 2017.

15. jul

  • Čemernik 2017.

19. avgust

  • 29. Tragom 2. prekobrojnog puka

26-27. avgust

03. septembar

30. septembar

  • Jesenji uspon na Sokolov kamen

05. novembar

  • 15. Pohod na Golijsku transferzalu

11. novembar

11-12. novembar

18. novembar

  • Ribnikarevi dani

25. novembar

  • Stazama Kolubarske bitke