Planinarski savez Srbije

Tradicionalne akcije

2017. godina

img_5549

Predeo sa Zlatibora

28. januar

19. mart

26. mart

01. april

01. april

08-09. April

 • 19. Proleće u parku prirode

22-23. april

20-21. maj

27. maj

03-04. jun

11. jun

09. jul

 • Juhor 2017.

15. jul

 • Čemernik 2017.

19. avgust

 • 29. Tragom 2. prekobrojnog puka

26-27. avgust

 • Zajednički planinarski maraton

09. septembar

 • 19. Gledićka transferzala

30. septembar

 • 32. Jesenji uspon na Gudurički vrh
 • Jesenji uspon na Sokolov kamen

05. novembar

 • 15. Pohod na Golijsku transferzalu

11. novembar

 • Mala toplička transferzala

11-12. novembar

 • 11. Šatorice

18. novembar

 • Ribnikarevi dani

25. novembar

 • Stazama Kolubarske bitke