Planinarski savez Srbije

Združena speleološka akcija na Staroj planini

Komisija za speleologiju PSS organizuje združenu speleološku akciju u trajanju od 29. septembra do 2. oktobra2022.g na širem području Stare planine. Akcija će se sprovesti u više speleoloških objekata s ciljem speleomorfoloških istraživanja i topografskog snimanja kanala speleoloških objekata, kao i treninga učesnika u veštinama tehničkog opremanja.

Učesnici akcije u obavezi su da obezbede lični speleološki komplet i opremu za boravak na terenu.

Detaljan plan aktivnosti sa spiskom lokacija za rad i boravak biće nakdnadno definisan po prijavi učesnika.

Krajnji rok za prijavu 21.septembar 2022.

Prijave slati na mejl – speleologija@pss.