Planinarski savez Srbije

VIRTUAL SKYRACE PSS 2020

Trka je otvorenog tipa i mogu učestvovati svi. Stazu kreirate sami na bilo kojoj lokaciji u Srbiji ili inostranstvu. Trka se ne boduje za prvenstvo Srbije već je promotivnog karaktera.

Stazu ne kraću od 30 km, pozitivnog uspona ne manjeg od 1300 mnv potrebno je savladati jednim trčanjem u periodu od 8. do 16. avgusta 2020. godine. Parametre zadate aktivnosti (distanca, vertikalni nagibi, vreme takmičara) potrebno je u pomenutom periodu uneti preko formulara koji će biti aktiviran na www.runtrace.net/virtskyrace2020/reg. U prilogu je potrebno dostaviti fotografiju sa trke, sportskog sata ili aplikacije.

Napomene:
– Priznaju se isključivo rezultat ostvaren i unet u navedenom periodu,
– Aktivnost prijavljena za ovaj događaj ne može biti korišćena za druge virtuelne trke, ili u sklopu drugog sportskog događaja,
– Registracija takmičara se vrši nakon istrčane trke, odnosno uz unos već ostvarenog rezultata,
– Prijavni formular ne prihvata registracije čiji parametri ne ispunjavaju uslove učešća (30+ km, 1300+ m visinske razlike),
– Organizator zadržava pravo da zatraži dodatne dokaze ostvarenog rezultata, odnosno da ne prizna rezultat u slučaju izostanka istih.

Kotizacija za trku je 1200 dinara i svi takmičari koji su uplatili startninu za trke u Priboju ili Majdanpeku stiču pravo da svoju uplatu prebace na Virtuenu trku (poslati saglasnost i poštansku adresu u cilju isporuke medalje na planinskotrcanje@pss.rs). Svi ostali učesnici svoju uplatu mogu da regulišu po standardnoj proceduri na račun Planinarskog saveza Srbije:
Svrha uplate: Virtual SkyRace
Primalac: Planinarski savez Srbije
Adresa: Andrićev venac 2/1, Beograd
Iznos: 1200 din
Žiro račun: 325950060006325905
Poziv na broj: Broj telefona takmičara

Učešće na trci podrazumeva:
– Simbolična priznanja za pobednike u muškoj, ženskoj i ekipnoj konkurenciji,
– Unikatnu finišersku medalju (PSS preuzima troškove slanja),
– Digitalni sertifikat takmičara sa vremenom, pređenom distancom i vertikalnim nagibima.
– Napomena: 500 din po takmičaru biće uplaćeno u humanitarne svrhe.