Planinarski savez Srbije

VANREDNI KONKURS ZA ORGANIZACIJU 5. KOLA NACIONALNE SERIJE U PLANINSKOM TRČANjU PSS

Usled otkazivanja trke „Rocky trail“ Komisija za planinsko trčanje Planinarskog saveza Srbije raspisuje vanredni konkurs za organizaciju poslednjeg, petog, kola Nacionalne serije u planinskom trčanju PSS.
Trka treba da se organizuje u drugoj polovini septembra ili u oktobru. Nisu prihvatljivi sledeći termini:

  • 23-24.09.2023.
  •  14-15.10.2023.

Trka treba da se organizuje u disciplini SKAJREJS:

  • SKAJREJS (eng. SKYRACE) – Trka dužine minimalno 20 km sa kumulativnim vertikalnim usponom od minimum 1300m i sa vremenskim limitom za završetak trke.
  • Eventualno, usled nedostatka adekvatnih staza za trku, KPLT će dozvoliti takmičenje u disciplini PLANINSKI TREJL na stazi koja ne ispunjava propisane normative.

Organizatori trka u okviru Nacionalne serije u planinskom trčanju mogu biti:

  • planinarska društva ili druge organizacije u oblasti sporta u saradnji sa KPLT.
  • Podnosioci su dužni da se pre konkurisanja upoznaju sa Pravilnikom o takmičenju u planinskom trčanju – skajraningu Planinarskog saveza Srbije koji se nalazi na sajtu Planinarskog saveza Srbije.
  • Naročito obratiti pažnju na članove 11, 12, i 13. koje se odnose na vrstu organizovanja kao i odnose sa Planinarskim savezom Srbije u tom slučaju.
  • Prijavni obrzac možete pogledati OVDE.
  • Popunjeni obrazac sa naznakom KPLT konkurs za 5 kolo pošaljete na e-mail adresu: planinskotrcanje@pss.rs

Rok za dostavljanje prijave je 28.02.2023.
Poželjno je poslati propratno pismo sa detaljnijim podacima koji su bitni za organizaciju a ne nalaze se u obrascu, a Vas preporučuju za organizaciju (povoljnosti za takmičare).
KPLT će na sastanku odlučiti kojoj OO PSS će biti dodeljena organizacija skajraning trke rukovodeći se pre svega procenom ko od organizatora može ispuniti standarde koji zadovoljavaju PSS (uslovima za takmičare, marketing, nagrade …), datumom održavanja, kao i vrsti trke za koju konkurišete.