Planinarski savez Srbije

TREĆA REDOVNA SKUPŠTINA XXII SAZIVA PSS – DRUGI POZIV

Treća redovna Skupština XXII saziva PSS zakazana je za 13. mart 2021. godine. Skupština će se održati pomoću internet platforme Gugl sastanak (Google Meet), a glasanje pomoću onlajn anketnog obrasca.

Pravo glasa na Skupštini ima 153 delegata iz 80 klubova/društava i 7 delegata iz teritorijalnih saveza, Stručnog saveta sportskih stručnjaka i Sekcije zaslužnih sportista. Na Skupštini pravo na učešće ima i 100 delegata bez prava glasa.

Spisak delegata sa Gugl adresom (Gugl nalogom) i brojevima telefona klubovi/društva dostavljaju kancelariji PSS do 5.3.2021.

Prema termin planu aktivnosti ovom prilikom Vam prosleđujemo link ka Gugl disku na kojem se nalazi materijal za Skupštinu:

 

https://drive.google.com/drive/folders/17tP0jtXG3PV3aXcrvqzUCAWPTJR0IjLm?usp=sharing

 

Dokumenta možete komentarisati i preuzeti. Na predstojećem trećem pripremnom sastanku zakazanom za 10.3.2021. analiziraćemo komentare i sugestije.

Ukoliko imate sugestije za dopunu dnevnog reda, molimo Vas da ih dostavite pre početka Skupštine.

Poziv za Pripremni sastanak, pin-kodove za verifikaciju glasanja, kao i pripadajuće linkove dostavićemo delegatima na lične mejlove, a najkasnije do 07.3.2021. godine.

Poziv za Skupštinu, pin-kodove za verifikaciju glasanja, kao i pripadajuće linkove dostavićemo delegatima na lične mejlove, a najkasnije do 11.3.2021. godine.

Zapisnik sa Skupštine možete pogledati OVDE.

Poslovnik o radu skupštine možete pogledati OVDE.

Izveštaj o radu Nadzornog odbora PSS za 2020. godinu možete pogledati OVDE.

Izveštaj o radu Načelništva PSS za 2020. godinu možete pogledati OVDE.

Izveštaj o radu Veća časti PSS za 2020. godinu možete pogledati OVDE.

Izveštaj o radu Upravnog odbora PSS za 2020. godinu možete pogledati OVDE.

Finansijski izveštaj PSS možete pogledati OVDE.

 

U Beogradu, 02.3.2021. god.

Predsednik PSS

Iso Planić s.r.