Planinarski savez Srbije

TIMSova letnja škola za trenere

Fakultet za sport i turizam – TIMS iz Novog Sada, raspisuje Konkurs za upis na „TIMSovu letnju školu za trenere“. Program će se realizovati u toku juna i jula meseca 2020. godine. Škola ima za cilj ovladavanje znanjima predviđenih programom stručnog osposobljavanja trenera u skladu sa Pravilnikom o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu („Sl. Glasnik RS“, br. 8/2013) i sticanje zvanja Sportski operativni trener, Sportski instruktor specijalista i Sportsko rekreativni voditelj.

Program podrazumeva:

  • Prethodnu teorijsku pripremu, uz pomoć građe za pripremu ispita, koja se kandidatima dostavlja odmah nakon prijave i uplate depozita,
  • „On line“ predavanja i rasprave po odabranim programskim oblastima,
  • Praktične prikaze značajne za razumevanje pojedinih programskih celina.

Pravo prijave imaju kandidati sa, najmanje, srednjim obrazovanjem.

Program Letnje škole obuhvata:

  • Edukativni deo programa (teorijska i praktična nastava iz opštih i užestručnih predmeta i polaganje ispita);
  • Građu za pripremu ispita za sve predmete (u elektronskoj formi);
  • Dodelu Uverenja o stečenom zvanju na srpskom jeziku.

Cena školarine zavisi od toga da li Fakultet realizuje program u celini ili samo opšti deo, i od sporazuma koji Fakultet ima sa odgovarajućim granskim savezima.

Za detaljne informacije o ceni i načinu uplate obaveznog depozita pogledajte ovde.

Dodatne informacije o TIMSovoj letnjoj školi za trenere i formular za prijavu zainteresovani kandidati mogu pronaći na sajtu fakulteta  ili putem telefona +381 63 256 624 i +381 21 530 633 ili adrese: slobodan.krneta@tims.edu.rs
Krajnji rok za prijavu zainteresovanih kandidata je 08. 06. 2020. godine.