Planinarski savez Srbije

Čika Duškove rajačke staze

Region3 - Zapadna Srbija
Planine/predeliRajac (suvoborski), Suvobor
KartaTransverzala je ucrtana kao kružna staza broj 2 na planinarsko-turističkoj topografskoj karti 1:25000, Suvoborski Rajac, u izdanju ”Geokarte” Beograd (Prvo izdanje 2008)
OznakaT-3-2
Statusaktivna
Datum poslednje verifikacije10/10/2010
Društvo
Pobeda PK

Mačvanska 8, 11000 Beograd
+38163 329 434 ; +38163 32 94 50
https://www.pskpobeda.rs

Vreme obilaska (dana)2
Dužina (km)44,3
Visinska razlika: uspon/spust (m)2247/2134
Godina otvaranja1982
Kontakt
Vrstakružna
Broj kontrolnih tačaka14
Vrsta markacijepropisana planinarska
Opis puta
  • KT-1 Planinarski dom „Čika-Duško Jovanović“  (648 m) – (stara trasa)  put ide pored česme, asfaltom do kote 686 (Lovačka priča), skreće u desno na zapad sporednim asfaltom, pored vikendica ka vrhu Rajca (848 m);
  • KT-2 Vrh Rajca – spuštanje na severni put iznad Kojića česme, nastavak makadamskim putem na zapad pored kote 806 – sve makadamskim putem, severno od kote 804 do Planinarske kuće na Dobroj vodi;
  • KT-8 Dobra voda –  preko kote 802 nastavak  trasom ka vrhu Šiljak (846 m);
  • KT-9 Vrh Šiljak – nastavak  trasom do vrha Suvobor (866 m);
  • KT-10 Vrh Suvobora – nastavak trasom do asfalta, a zatim asfaltnim putem do lokaliteta Zoblje, skretanje sa asfalta u levo na istok i preko livada ka Danilovom vrhu (842 m). Vrhu se obilazi sa severne strane i prilaz vrhu je sa istoka;
  • KT-11 Danilov vrh – nastavak  trasom na sever spuštenje  niz Jasenoviti Do u kanjon Velike Dičine, nastavak na istok niz Veliku Dičinu,  a zatim odvajanje od potoka i lagano penjanje do grupe kuća, a zatim spuštanje do izvora Toplike, pored Velike Dičine;
  • KT-12 Toplike –  povratak do prvih kuća i nastavak laganog penjanja makadamskim putem ka koti 629 (stara kruška). Od kote 629  put ide makadamom ka zaseoku Miloševići i nastavlja kroz šumu Bubovačkom kosom iznad centra Poloma, spušta se pored brane makadamom na asfaltni put  i posle oko 1 km dolazi u Gornje Banjane. Put ide dalje na sever, makadamskim putem  dolinom Male Dičine, ispod  Jelen stene do Crvenog vrela;
  • KT-13 Crveno vrelo – put se dalje penje šumskom stazom  do asfaltnog puta (Rajac – Takovo) i vojne kasarne, nastavlja na sever asfaltom do repetitota i skreće desno na istok, pored vikendica, do kote 725 (iznad vojske) – nastavlja makadamom blago u desno pored Šumareve kuće do izvora Čanak;
  • KT-14 Čanak – put nastavlja dalje oko Debelog brda (745 m),  makadamskim putem - pravi petlju i vraća se do kote 725, skreće desno makadamskim putem iznad Doma izviđača do Česme i nastavlja ka Planinarskom domu (KT-1).  Nastavak od Planinarskog doma asfaltnim putem do skretanja za Slap;
  • KT-3 Slap – povratak do asfaltnog puta, prelazak istoga i preko livade, duž stubova dalekovoda spuštanje do proplanka i skretanje u levo na jug šumskom stazom ka Purinoj crkvi;
  • KT-4 Purina crkva – nastavak starom trasom (izohipsom) kroz Veliku provaliju do kote Provalija;
  • KT-5 Provalija – nastavak šumskom stazom  do Kojića koma (801 m);
  • KT-6 Kojića kom – spuštanje na zapad niz livadu na makadamski put kod Pojila, ispod  (severno) od kote 806. U nastavku spuštenje makadamskim putem preko Kikova,  ispod kote 508 do iznad kuća Topalovića, a zatim skretanje na levo  na zapad (izohipsom)  putem iznad sela ka izvoru Ljiga kod crkve u selu Ba;
  • KT-7 Izvor Ljiga  - nastavak  uz serpentine do zaseoka Đurđevići, odakle se put penje na jug preko Crvene kose i izlazi preko Dobrog polja, na Dobru vodu (KT-8);
  • Transverzala završava kod Planinarske kuće na Dobroj vodi (KT-8).
  NAPOMENA:
  • Transverzala je linijska, u obliku nepravilne osmice,  dvodnevna, duga oko 44,3 km, ima 14 KT. Najniža tačka je u selu Ba – 350 m, a najviša na vrhu Suvobora – 866 m. Ukupan uspon je 2247 m, a spust 2134 m. Trek je snimljen u jednoj neprekidnoj liniji prema prethodnom opisu puta.
  • Transverzala ima Dnevnik obilaznika i značku.
   
  • Način obilaska transverzale:
  • PRVI NAČIN:
  • - Prvi dan:    (spavanje u Pl. domu na Rajcu)   START    Pl. dom – vrh Rajca – Dobra voda – Šiljak – Suvobor – Danilov vrh – Toplike – Gornji Banjani – Crveno vrelo – Čanak – Pl.dom  (spavanje u Pl. domu na Rajcu);
  • - Drugi dan: Pl. dom – Slap – Purina crkva – Provalija – Kojića kom – izvor Ljiga (selo Ba) – Dobra voda – Pl. dom na Rajcu  KRAJ. (Obilazak se može okončati i kod izvora Ljiga u selu Ba, u zavisnosti od organizacije pravoza.)
  • DRUGI NAČIN:
  • - Prvi dan:    (spavanje u Pl. domu na Rajcu)  START   Uveče obilazak Vrha Rajca – ujutru se kreće od Pl. doma – Čanak – Crveno vrelo – Gornji Banjani – Toplike – Danilov vrh – Suvobor – Šiljak – Dobra voda    (spavanje u Pl. kući na Dobroj vodi);
  • - Drugi dan:  Dobra voda – izvor Ljiga (selo Ba) – Kojića kom – Provalija – Purina crkva – Slap – Pl. dom     KRAJ
Značajni lokaliteti
 • Izvanredni vidikovci, Purina crkva, vodopad,
 • spomenik  borcima Kolubarske bitke “1300 kaplara”,
 • Turistička manifestacija “Kosidba na Rajcu”,
 • na 1 sat hoda od vrha Suvobora je i spomen komplaks na Ravnoj Gori i Mokra pećina.
Smeštaj i snadbevenost Planinarska kuća "Dobra voda"
 Planinarski dom "Čika Duško Jovanović"

 • Pl. Dom “Čika Duško Jovanović” Rajac i Pl. Kuća na Dobroj vodi. Odmaralište Kolubare. 
 • Ishrana u Planinarskom domu. Transverzala je dobro snabdevena pitkom vodom na strartu kod Pl. doma kao i duž trase kod izvora Ljiga, na Dobroj vodi, te izvorima Kojića česma, Toplike i Draškići.
DnevnikPostoji Dnevnik u obliku kartona sa šemom staze i kontrolnim tačkama, a može se kupiti u PSK "Pobeda", Mačvanska 8, Beograd.
Priznanjaznačka
NapomenaNa svim kontrolnim tačkama ubetonirani su metalni pečati sa oznakom broja i visine. Pečat na KT-1 čuva se u Domu na Rajcu, a od KT-7 (izvor Ljiga) pečat se nalazi kod čuvara vodovoda u selu Ba.
GPX Preuzmi   |    Pogledaj u novom prozoru
Fotografije
Skraćenice---