Planinarski savez Srbije

Tehnički dani Službe vodiča PSS, Jelašnica 2021.

REGIONALNA STANICA SLUŽBE VODIČA NIŠ
poziva vodiče
da učestvuju na

TEHNIČKOM DANU SV PSS (Seminar)
JELAŠNICA
24. april 2021. godine (subota)

VREME (trajanje): od 9:00 – 16:00 časova
MESTO: Jelašnička klisura, Potkapina
OKUPLJANJE UČESNIKA: 8:30 – 9:00 časova

TEME: – Novi Pravilnik Službe vodiča i druga pravna pitanja
– Čvorovi, postavljanje gelendera, tehnika kretanja
– Sistem za spasavanje Sveti Bernard (za vodiče ferata i 1.b kategorije)
– Kretanje po karti, pronalaženje kontrolnih tačaka
– Osnove Prve pomoći (zaustavljanje krvarenja, koma položaj, imobilizacija)
VEŽBANJE: Vezivanje i pletenje osnovnih čvorova, postavljanje gelendera i kretanje po gelenderu, izrada sidrišta, spust niz uže (abzajl), sistem za spasavanje povređenog, Sveti Bernard (za vodiče ferata i 1.b kategorije), kretanje po karti, osnove Prve pomoći.
Nakon predavanja i samostalnog izvođenja vežbi od strane učesnika, nema polaganja. Učešće na seminaru nosi 4 boda. Za produženje dozvole za rad sportskog stručnjaka (Sportski planinski vodič), nephodno je u licencnom periodu sakupiti 12 bodova.
NEOPHODNA OPREMA: kaciga, penjački pojas, 2 pomoćna užeta (prusik) dužine 3 m, šivena traka (gurtna) dužine 120 cm, šivena traka dužine 60 cm i 3 karabinera sa navojem (minimum dva istovetna), osnovni vodički komplet za prvu pomoć, kompas, olovka, lenjir, uglomer.
PREDAVAČI: Slaviša Ivanović, Aleksandar Rašin, Zoran Kontić, Neđa Pešterac
PRIJAVE: Svi vodiči kojima odgovaraju lokacija i termin, pozvani su da učestvuju na seminaru, bez obzira iz kog su mesta. Molimo vas da svoje učešće potvrdite mailom ili pozivom.
Kontakt osobe: Slaviša Ivanović ivanovic969@hotmail.rs (063.1023.016)
Aleksandar Rašin arasin@gmail.com (063.290.868)
NAPOMENA – MERE ZAŠTITE OD INFEKCIJE: Usled epidemiološke situacije, svi učesnici moraju da se pridržavaju propisanih mera zaštite od infekcije COVID 19: upotreba zaštitne maske, upotreba dezinfekcionog sredstva, održavanje fizičke distance i upotreba lične opreme.

rukovodilac stanice Niš
Slaviša Ivanović