Planinarski savez Srbije

TEHNIČKI DAN SV PSS (Seminar) OVČAR BANJA

REGIONALNA STANICA SLUŽBE VODIČA ČAČAK

poziva vodiče da učestvuju na

TEHNIČKOM DANU SV PSS (seminar)
19. jun 2022. godine (nedelja)

 • VREME (trajanje): od 9:00 – 16:00 časova
 • MESTO: Info centar na ulasku u Ovčar banju
 • OKUPLJANJE UČESNIKA: 8:30 – 9:00 časova
 • TEME:

– Čvorovi
– Orijentacija
– Izrada sidrišta, postavljanje gelendera, kretanje po gelenderu
– Spust niz uže (abzajl)
– Sistem za spasavanje Sveti Bernard (za vodiče ferata i 1.b kategorije)
– Osnove Prve pomoći

 • NEOPHODNA OPREMA:
  Šlem
  penjački pojas
  3 pomoćna užeta (prusik) dužine 3 m
  šivene trake (gurtne) dužine 60 i 120 cm
  3 karabinera sa zaključavanjem (minimum dva istovetna)
  sprava za spuštanje sa mogućnošću postavljanja u „Guide mode” – Petzl Reverso ili slična
  osnovni vodički komplet za prvu pomoć
  kompas, olovka, lenjir, uglomer

Učešće na seminaru nosi 4 boda. Za produženje dozvole za rad sportskog stručnjaka (Sportski planinski vodič), nephodno je u licencnom periodu sakupiti 12 bodova.

 • HRANA: Za učesnike je obezbeđen ručak
 • PREDAVAČI: Slobodan Milovanović, Aleksandar Rašin, Slaviša Ivanović
 • PRIJAVE: Svi vodiči kojima odgovaraju lokacija i termin, pozvani su da učestvuju na seminaru, bez obzira iz kog su mesta. Molimo vas da svoje učešće potvrdite mailom ili pozivom. Kontakt osoba: Boris Levai 0641923816, boris.levai@gmail.com

rukovodilac stanice Čačak
Slobodan Milovanović