Planinarski savez Srbije

TEHNIČKI DAN SV PSS (Seminar) LJUBOVIJA

REGIONALNA STANICA SLUŽBE VODIČA LJUBOVIJA

poziva vodiče da učestvuju na

TEHNIČKOM DANU SV PSS (Seminar)
05. novembar 2023. godine (nedelja)

 • VREME (trajanje): od 09:00 – 16:00 časova
 • MESTO: Šumraski dom „ Dobra voda” plaInina Bobija
 • OKUPLJANJE UČESNIKA: 08:30 – 09:00 časova
 • TEME: – Pravilnik Službe vodiča i druga pravna pitanja
  -Obnavljanje čvorova, postavljanje gelendera, spuštanje člana grupe uz pomoć užeta (Guide mode), tehnika kretanja, abzajl
  – Orijentacija, pronalaženje kontrolnih tačaka
  – Osnove Prve pomoći (zaustavljanje krvarenja, koma položaj, imobilizacija)
  – OruxMaps – upoznavanje sa aplikacijom

VEŽBANJE: Postavljanje gelendera i kretanje po gelenderu,  izrada sidrišta, spuštanje člana grupe uz pomoć užeta (Guide mode), kretanje po karti, osnove Prve pomoći.

NEOPHODNA OPREMA: planinarska kaciga, penjački pojas, 2 pomoćna užeta (prusik) dužine 3 m,  šivena traka (gurtna) dužine 60 i 120 cm, sprava za osiguranje (ATC guide, Reveso i slično), 3 karabinera sa navojem (minimum dva istovetna), osnovni vodički komplet za prvu pomoć,  kompas, olovka, lenjir, uglomer.

Učešće na seminaru nosi 4 boda. Za produženje dozvole za rad sportskog stručnjaka (Sportski planinski vodič), nephodno je u licencnom periodu sakupiti 12 bodova.

PREDAVAČI: Dragan Pavlović Pop.

PRIJAVE: Svi vodiči kojima odgovara termin i lokacija, pozvani su da učestvuju na seminaru, bez obzira na mesto boravka i klub. Molimo vas da svoje učešće potvrdite mailom ili pozivom.

Kontakt osoba: Dragan Pavlović Pop dragan.pavlovic.pop@gmail.com 063.321.286

rukovodilac stanice Ljubovija
Dragan Pavlović Pop