Planinarski savez Srbije

TEHNIČKI DAN SV PSS (Seminar) AVALA

REGIONALNA STANICA SLUŽBE VODIČA BEOGRAD

poziva vodiče da učestvuju na

TEHNIČKOM DANU SV PSS (Seminar)
AVALA
22. aprila 2023. godine (subota)

    • VREME (trajanje): od 10,00-16,00 časova
    • MESTO: Avala
    • OKUPLJANJE UČESNIKA: Čarapića brest u periodu od 9,30-10,00 časova
    • TEME:

– Pravilnik Službe vodiča i druga pravna pitanja
– Čvorovi, postavljanje gelendera, tehnika kretanja
– Sistem za spasavanje Sveti Bernard (za vodiče ferata i 1.b kategorije)
– Orijentacija
– Prva pomoć

VEŽBANJE: Vezivanje i pletenje osnovnih čvorova, postavljanje gelendera i kretanje po gelenderu, izrada sidrišta, spust niz uže (abzajl), sistem za spasavanje povređenog, Sveti Bernard (za vodiče ferata i 1.b kategorije), kretanje po karti, osnove Prve pomoći.

Učešće na seminaru nosi 4 boda. Nakon predavanja i samostalnog izvođenja vežbi od strane učesnika, nema polaganja. Za produženje dozvole za rad sportskog stručnjaka (Sportski planinski vodič), nephodno je u licencnom periodu sakupiti 12 bodova.

NEOPHODNA OPREMA: kaciga, penjački pojas, 2 pomoćna užeta (prusik) dužine 3 m, šivena traka (gurtna, šlinga) dužine 120 cm, šivena traka dužine 60 cm, 3 karabinera sa zaključavanjem (minimum dva istovetna), spravica za spuštanje (Reverso, ATC guide, ili slična), osnovni vodički
komplet za prvu pomoć, kompas, olovka, lenjir, uglomer.

HRANA: iz ranca.

PREDAVAČI: Zoran Kontić, Dragan Pavlović Pop, Slobodan Žarković, Radmilo Marić, Goran Burić, Milorad Kličković, Aleksandar Rašin.
PRIJAVE: Svi vodiči kojima odgovaraju lokacija i termin, pozvani su da učestvuju na seminaru, bez obzira iz kog su mesta. Molimo vas da svoje učešće potvrdite mailom ili pozivom.

KONTAKT OSOBA: Aleksandar Rašin, arasin@gmail.com (063.290.868)

Rukovodilac Stanice Beograd:
Aleksandar Rašin