Planinarski savez Srbije

Tečaj i polaganje ispita za sudije u lednom penjanju

Slovenački savez organizuje tečaj i polaganje ispita za sudije u lednom penjanju. Za Srbiju su namenjena dva mesta.

Pozivamo sve zainteresovane koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • Iskustvo u lednom penjanju ili drytoolingu,
  • Zvanje u alpinizmu ili sportskom penjanju

Zoom prezentacija je predviđena za petak 24.2. oko 17/18 sati, cca 1 sat + pitanja i objašnjenja

Ispit će biti održan u Domžalama, Slovenija u sklopu 3. kola SHS takmičenja i to:

  • Teoretski deo ispita će biti održan u petak (03.03.2023.) pre takmičenja
  • Praksa na takmičenju (04.03.2023.)
Za sve dodatne informacije možete pisati na adresu drytooling@pss.rs