Planinarski savez Srbije

Stručno osposobljavanje kadrova u sportu – „Sportska Akademija“

K O N K U R S

za stručno osposobljavanje kadrova za planinarstvo

(-U skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije i podzakonskim aktima: Sl.glasnik RS br: 60/20 i 86/20, Akreditacija-dozvola za rad izdata od Ministarstva prosvete Republike Srbije, Dozvola za rad izdata od Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije br.66-00-00529/2020-03).

Osposobljavanje se realizuje za sportske učitelje, trenere, rekreatore, menadžere i planinarske vodiče koji rade u klubovima a ne poseduju potrebna zvanja, sportiste koji žele da se posvete stručnom radu, generalne sekretare saveza i klubova, rukovodioce sportskih objekata i programa u teritorijalnim savezima i sportskim centrima koji nemaju adekvatna stručna zvanja u skladu sa Zakonom o sportu republike Srbije.

Konkurs stručnog osposobljavanja kadrova odnosi se na sledeća sportska zanimanja i zvanja koja se realizuju po novom programu:
1.VODIČ U PLANINARSTVU
-Sportski planinarski vodič (III nivo 360 časova),
2.TRENER U PLANINARSTVU
-Sportski operativni trener (III nivo – 360 časova), Sportski učitelj (IV nivo -360 časova),
3.INSTRUKTOR U PLANINARSTVU
-Sportski instruktor (III nivo-360 časova),Sportski instruktor-sportski učitelj (IV nivo-360 časova),
4.ORGANIZATOR REKREACIJE U PLANINARSTVU
-Sportsko rekreativni voditelj (III nivo – 360 časova),Sportsko rekreativni učitelj (IV nivo – 360 časova).
5.MENADŽER U SPORTU I PLANINARSTVU
-Sportski operativni menadžer (III nivo-360 časova),

Napomena: program stručnog osposobljavanja IV nivoa omogućava rad sa decom u planinarstvu do 16 godina starosti !

Program realizuju profesori i nastavnici Sportske akademije, eksterni nastavnici i eminentni stručni saradnici Planinarskog saveza Srbije. Svaki polaznik dobija stručnu literaturu i instrukcije u elektronskoj formi.

Formirana je posebna cena programa stručnog osposobljavanja :
-IV nivo (360 časova) i III nivo (360 časova) iznosi 210 evra za kandidate sa srednjom stručnom spremom i 150 evra za kandidate sa višom i visokom stručnom spremom ( isključivo sportskog usmerenja) ,
Cena programa stručnog osposobljavanja III nivoa (360 časova) za zanimanja: Menadžer u sportu i planinarstvu iznosi 200 evra za kandidate sa srednjom stručnom spremom i 150 evra za kandidate sa višom i visokom stručnom spremom .

Troškove stručnog osposobljavanja moguće je platiti u tri rate (prva rata u iznosu od 50% prilikom upisa, druga rata u iznosu od 25% nakon 45 dana i treća rata u iznosu od 25% u roku od 30 dana od uplate druge rate) na račun Sportske akademije u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate (Sportska akademija Beograd, Majke Jevrosime 15, Beograd, t.račun 160-393470-59 , poziv na broj: 007).

Sportska akademija će u saradnji sa Planinarskim savezom Srbije realizovati program kombinovano u Beogradu a po potrebi i u Edukativno-trenažnim centrima u Srbiji za koje se postigne saglasnost !

Neophodna dokumentacija za upis:
– Overene fotokopije svedočanstava svih razreda srednje škole i diplome,
– Overena fotokopija uverenja o stručnoj osposobljenosti III nivoa samo za upis kandidata na IV nivo (sportski učitelj ),
– Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti,
– Izvod iz knjige rođenih,
– Potvrda o sportskom i trenerskom stažu izdata od strane Nacionalnog saveza, kluba, sportskog centra i dr.
– CV ( lična biografija ),
– Dokaz o uplati prve rate školarine,
– Upisni formular (dobija se na Sportskoj akademiji).

Upis je do 20 novembra 2023 godine !

Dodatne informacije: spak.edu.rs
– 062 266961 Zoran Jerković, rukovodilac edukacije i stručnog osposobljavanja,
– 060 3546720 Leon Lukman, gen.menadžer Sportske akademije,
– 011 4072436 studentska služba,