Planinarski savez Srbije

SEMINAR ZA SPORTSKE STRUČNJAKE PSS

Planinarski savez SrbijeStručni savet sportskih stručnjaka PSS organizuje drugi po redu Seminar za sportske stručnjake PSS.

Seminar je namenjen licenciranim sportskim stručnjacima.

Za obnavljanje dozvole za rad potrebno je sakupiti najmanje 12 bodova u periodu važenja dozvole za rad (tri godine). Prisustvovanjem stručnim seminarima u organizaciji PSS dobija se 4 boda.

Seminar će se održati 15. decembra 2018. godine u prostorijama PSS u Beogradu, Andrićev venac br. 2.

Program sadrži imena predavača, teme Seminara i detaljnu satnicu Seminara.

Molimo Vas da prijave za prisustvo Seminaru dostavite najkasnije do 10.12.2018. godine putem mejla na adresu v.pavlovic1972@gmail.com.

Program seminara možete pogledati ovde.

Sportski pozdrav,
Vesna Pavlović
predsednik Stručnog saveta sportskih stručnjaka PSS