Planinarski savez Srbije

Saopštenje za javnost

Planinarski savez Srbije (PSS) je 14. septembra 2019. godine održao nacionalnu akciju „Dan pešačenja – Srbija 2019“, pod sloganom „Srbija hoda!“. Ovogodišnja akcija je održana na 94 lokacije u 62 grada i opština iz Srbije i brojala je 17 233 učesnika! Jedna aktivnost je sprovedena van Srbije (Grčka, 8 učesnika).

„Dan pešačenja“ je relizovalo 90 planinarskih klubova i društava Planinarskog saveza Srbije, koji su i ove godine osmislili rute, sredili pešačke staze i aktivno učestovali u promociji akcije.

Planinarima se ove godine pridružio veliki broj škola, predškolskih ustanova i pojedinaca svih uzrasta – od najmlađih do najstarijih. Pešačilo se šetalištima, parkovima, izletištima, prirodom i planinama Srbije. Pešačke rute su bile prilagođene uzrastu i fizičkoj spremnosti učesnika, tako da se moglo pešačiti od 2 do 20 i više kilometara.

Planinarski savez Srbije ovakvim akcijama želi da podstakne i promoviše zdrave stilove života, kao i da se pešačenje pretvori u stvarno dobru naviku. „Dan pešačenja“ je zabavan i jednostavan način da se u najboljem društvu istraži radost hodanja.

Budući da planinarstvo nije samo sport već i način života, Planinarski savez Srbije je od ove godine pokrenuo kampanju „Planine zovu“ sa ciljem promocije planinarstva i planina Srbije. Kampanja je motivacionog karaktera sa jasnim pozivom našim sugrađanima (pre svega mladima) da se aktivno ili rekreativno uključe u akcije Planinarskog saveza Srbije.