Planinarski savez Srbije

Saopštenje povodom ublažavanja protiv epidemijskih mera

Dragi planinari,

Tokom proteklog perioda suspenzije planinarske aktivnosti koji je započeo 16.3.2020. planinarska zajednica Srbije je pokazala strpljenje, visok stepen discipline i razumevanja za uputstva i mere koje su donosili nadležni organi. Na osnovu novih preporuka Kriznog štaba Vlade Srbije od 28.04.2020. i drugih odluka koje su usledile nakon ukidanja vanrednog stanja došlo je do ublažavanja protiv epidemijskih mera. Suspenzija takmičarskih aktivnosti je još uvek na snazi, nadamo se da ćemo se našim takmičenjima i manifestacijama vratiti uskoro. Ponovo smo u mogućnosti da se rekreativnim planinarenjem bavimo individualno ili u grupama do pedeset članova (“Službeni glasnik“ RS“, broj 66 od7.maja 2020.) ali treba imati u vidu da ga moramo upražnjavati na bezbedan način pridržavajući se svih stručnih preporuka kako ne bi smo došli u situaciju da zarazimo sebe ili druge. Planinarski domovi koji se delimično ili u potpunosti nalaze u zakupu ugostitelja posluju pod istim uslovima kao i drugi ugostiteljski objekti, otvoreni su i dostupni uz primenu propisanih preventivnih mera. Trenažni proces Osnovne planinarske organizacije mogu realizovati na svim sportskim objektima i terenima uz pridržavanje mera datih u navedenoj preporuci (prethodno sapoštenje na sajtu PSS) bez ograničenja broja učesnika treninga. U trenažne aktivnosti spadaju i aktivnosti naših tečajaca iz raznih specijalnosti na pripremama za planinarske aktivnosti. Prevoz planinara do terena na kojem se realizuje trening je preporučen individualnim prevozom, ali je omogućen i kolektivnim vanlinijskim prevozom uz poštovanje propisanih preventivnih mera koje sprovodi prevoznik prema propisima koji važe na dan obavljanja usluge. Planinarski savez Srbije do daljeg ne preporučuje aktivnosti koje suzajednički za članove OPO iz različitih gradova. Osiguranje članova PSS – učesnika aktivnosti je važeće ukoliko je aktivnost planirana od strane OPO ili PSS. Naglašavamo da smo svi svesni značaja fizičke aktivnosti za održavanje i unapređivanje zdravlja pojedinca i celog društva, ali je važno napomenuti da epidemija nije prošla. I dalje se moramo ponašati odgovorno prema sebi i drugima,uvažavati preporuke i disiplinovano primenjivati propisane mere kako bi zaštitili zdravlje i vratili se bogatstvu planinarstva u svim njegovim izražajnim formama.

Planine zovu!