Planinarski savez Srbije

REPUBLIČKI PLANINARSKI KAMP ZA MLADE ,,RASTIŠTE – TARA 2022“

Komisija za rad sa mladima Planinarskog saveza Srbije, u periodu od 22. do 28. jula 2022. godine, u planinarskom domu ,,RASTIŠTE“ na Tari,
organizuje Republički kamp za mlade planinare.

,,RASTIŠTE – TARA 2022“

Kamp je edukativnog karaktera i biće realizovan kroz teorijska predavanja, radionice i igru. Cilj je da mlade podstakne na uključivanje u rad klubova i aktivizam u klubovima, dodatno ih edukuje o planinarstvu i poveže na nivou cele Srbije.

Program kampa

 • Kamp počinje 22. 7. 2022. godine (PETAK) u 12 časova do kada svi učesnici treba da budu na Tari u planinarskom domu RASTIŠTE.
 • Tokom 7 dana obuke, polaznici će teorijski, praktično, kroz igru i druženje proći kroz tematiku planinrenja i važne oblasti kao što su:

planinarski sport,
oprema,
opasnisti u planini,
osnove orijentacije,
prva pomoć,
kretanje grupe,
pravila ponašanja u prirodi,
topografija,
zaštita prirode…

 • U okviru kampa predviđeno je niz izleta i različitih obilazaka Tare.
 • Završetak kampa planiran je za 28. 7. 2022. godine uz dodelu diploma zahvalnica i poklona najuspešnijim polaznicima.
 • Program kampa se završava ručkom, oko 14 časova,posle čega se kreće kući.
 • Učesnici koji u svojim klubovima nisu prošli osnovnu planinarsku obuku, dobiće uverenja PSS o završenoj ovoj obuci.
 • Na kampu će za sve polaznike biti obezbeđena adekvatna medicinska briga od strane stručnih lica.

Uslovi i kriterijumi učešća i odabira kandidata

 • Kamp je namenjen mladima starosti od 7 do 17 godina.
 • Poželjno je da imaju prethodno planinarsko iskustvo, a obavezno da su članovi Osnovne plannarske organizacije, učlanjene u Planinarski savez.
 • Prijavu dece vrše isključivo klubovi, tj. ovlašćena lica klubova (OPO) na obrascu koji dolazi uz ovaj poziv.
 • U skladu sa kapacitetom planinarskog doma, ukupan broj polaznika je ograničen.
 • U slučaju prijave većeg broja od predviđenog, komisija će izvršiti odabir kandidata i napraviti rang listu prema kriterijumima koji se odnose na broj prijavljenih učesnika po klubu (ideja je da na kampu prisustvuju mladi iz što većeg broja klubova), a uzimaće se u obzir i planinarski staž kandidata u osnovnim planinarskim organizacijama (klubovima).

Cena i način plaćanja

 • Cena učešća na kampu iznosi 12.000,00 dinara .
 • Plaćanje se može vršiti u više rata, pod uslovom da se kompletan iznos uplati do početka kampa.
 • Instrukcije o načinu plaćanja, kandidati će dobiti po objavljivanju rang liste učesnika.
 • Preporuka je da klubovi (osnovne planinarske organizacije) snose troškove za svoje članove u skladu sa njihovim zaslugama i angažovanjem.
 • U cenu ulaze troškovi smeštaja, ishrane na bazi tri obroka dnevno, osiguranja, potrošnog materijala i opreme i ostale organizacioni troškovi.
 • Prevoz do Tare i planinarskog doma Rastište, svaki klub (pojedinac) organizuje samostalno (Komisija za rad sa mladima stoji na raspolaganju oko saveta i predloga).
 • Svaki učesnik kampa dobija majicu, bedž, dnevnik kampa, kompas…

Potrebna dokumentacija

Za prijavu:

 • Prijava za učešće na kampu – potpisano i skenirano (preuzeti Ovde)
 • Saglasnost roditelja/staratelja – potpisano i skenirano (preuzeti Ovde)
 • Fotografija deteta (digitalna, fotografisana telefonom)
 • Fotografija planinarske knjižice – obostrano (digitalna, fotografisana telefonom)
 • Zdravstveni list deteta – poneti na kamp, ne treba da se šalje – popunjen od strane lekara opšte prakse, ne stariji od 10 dana pre početka kampa (preuzeti Ovde uz ovo obaveštenje – odštampati i popuniti)

Ostale napomene:

 • Precizna lokacija doma i informacije o potrebnoj opremi i stvarima potrebnim za boravak na kampu biće dostavljene naknadno.
 • Fotografije sa prethodnog kampa možete pronaći na zvaničnoj facebook stranici Planinarskog saveza Srbije
 • Na kampu će biti angažovani instruktori delegirani od strane Planinarskog saveza Srbije koji imaju iskustva u pedagoškom radu i različitim vidovima planinarskih obuka.
 • Kompletne prijave slati najkasnije do 18. juna na mejl adresu mladi@pss.rs

Organizator kampa

 • Planinarski savez Srbije – Komisija za rad sa mladima
 • Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Boško Mihailović 060/015-11-22