Planinarski savez Srbije

Prvo promotivno ROGEJNING takmičenje

Prvo promotivno ROGEJNING takmičenje koje se održava na

Avali, 16. Septembar 2023 godine

Rogejning je vrsta sportskog orijentisanja na velikim rastojanjima po prirodnom terenu, koji uključuje planiranje putanje i navigaciju između kontrolnih tačaka pomoću karte i kompasa. Trajanje takmičenja se ne iskazuje u dužini staze, već u satima. Prvenstvena Rogejning takmičenja obično traju 24 sata, ali druga takmičenja mogu biti kraća (1, 2, 3, 6 ili 12 sati). To je takozvano skor/bodovno takmičenje, što znači da takmičari mogu da biraju koje kontrolne tačke i po kom redosledu će nalaziti na terenu. Kontrolne tačke donose različit broj bodova koji se dodeljuju u zavisnosti od nivoa složenosti za njihovo pronalaženje. Ekipe samostalno biraju strategiju za postizanje maksimalnog rezultata. Na ovim takmičenjima ekipu mogu da sačinjavaju dve do pet osoba i mogu učestvovati u trci isključivo pešačenjem i/ili trčanjem.

 • Datum: 16. Septembar 2023. godine. (Subota)
 • Lokacija: šire područje Avale
 • Takmičarski centar: Planinarski dom Čarapićev brest na Avali GPS koordinate: N 44.695743, E 20.521411
 • Organizator: Planinarski Savez Srbije i PD Avala kao tehnički organizator
 • Planer staza: Dragan Nikolić
 • Format takmičenja: Rogejning takmičenje u trajanju od 2 sata + 30 minuta vreme dozvoljenog kašnjenja, za ekipe sastavljene od dve do pet osoba.
 • Kategorije: M-Muškarci
  Ž-Žene
  M/Ž-Mešovoto
 • Teren: Šumadijski reljef, uglavnom sa listopadnom šumom, raznovrsne pokrivenosti i prohodnosti, na nekim mesta su otvorene površine – livade, oranice i/ili obrasle livade
 • Karta: Topografska karta šireg područja Avale u razmeri 1: 20000 sa izohipsama na 10m, štampana na preteks papiru formata A3. Sve postavljene kontrolne tačke ucrtane su na topografskoj karti tog dela terena.
 • Pravila: Ekipe koje se takmiče moraju se uvek kretati zajedno tokom takmičenja, u suprotnom, ako su članovi ekipe izvan vidokruga, ekipa će biti diskvalifikovana. Ekipe koriste jednu SportIdent karticu za overu kontrolnih tačaka. Na karti u nastavku kodne oznake kontrolnih tačaka, naznačen je njihov broj bodova u zagradama, ova vrednost je takođe navedena u poslednjoj koloni opisa kontrolnih tačaka. Na kontrolnim tačkama će se nalaziti SI stanice za overu pronalska iste. Možete ih posetiti bilo kojim redosledom. Pri overi kontrolne tačke broj bodova sa dodeljuje samo za prvu overu. Svaki započeti minut kašnjenja posle 2 sata rezultiraće odbitkom od 2 boda. Posle kašnjenje od maksimalno 30-minuta rezultat ekipe automatski postaje nevažeći. Rangiranje ekipa se zasniva na zbiru sakupljenih bodova. U slučaju da dve ekipe imaju isti broj bodova bolja je ekipa koja je provela kraće vreme na stazi. Pravila Međunarodne Rogejning Federacije možete videti u prilogu ovog poziva.
 • Osveženja: Organizator ne obezbeđuje osvežavajuća pića na terenu.
 • Startnina: Neće se naplaćivati
 • Prijave ekipa: Na adresu PSS zaključno sa 12. Septembrom 2023 godine
 • Sastanak ekipa: ispred Planinarskog doma Čarapićev brest na Avali u 10:00 sati
 • Start: Masovni start u 11.00, svaki takmičar dobija kartu 30 minuta pre starta. Zajedno sa kartom takmičari dobijaju i tekstualne opise za mesta postavljanja svih kontrolnih tačaka.
 • Proglašenje pobednika i dodela nagrada: nakon završetka takmičenja, u 15:00
 • Nagrade: Tri najbolje plasirane ekipe u svim kategorijama dobijaju prigodne nagrade.
 • Ostalo: Takmičenje će biti organizovano korišćenjem elektronskog sistema za overu kontrolnih tačaka SportIdent. Onim ekipama koje nemaju SI karticu organizatori će obezbediti rentiranje iste.

U slučaju problema, pozovite broj telefona Organizatora Vodite računa o svojoj bezbednosti, svi takmičari učestvuju na sopstveni odgovornost.