Planinarski savez Srbije

Prvo pozivno pismo Dani planinara Srbije

Poštovani planinari, takmičari, ljubitelji prirode, sugrađani, Planinarski savez Srbije, Planinarski klub Vukan iz Požarevca i Planinarsko društvo Gornjak iz Petrovca na Mlavi, uz podršku Ministrstva sporta Republike Srbije, Sporstskog saveza Srbije, Grada Požarevca, Opštine Petrovac na Mlavi, Sportskog saveza Grada Požarevac, Sportskog saveza Petrovaca na Mlavi, Turističke organizacije Požarevac i Petrovac na Mlavi, pozivaju vas na manifetaciju

DANI PLANINARA SRBIJE
Homoljske planine selo Ždrelo 2023.
16. do 18. jun 2023. godine.

Ždrelo je naselje u Srbiji u opštini Petrovac na Mlavi u Braničevskom okrugu, na ulazu u jedinstvenu Gornjačku klisuru reke Mlave. Gornjačka klisura se nalazi u oblasti Homolje, istočna Srbije. Duga je 16 km, a čine je četiri velika meandra. Gornjačka klusura počinje epigenijom nešto niže od od ušća Krupajske reke u Mlavu, a završava u Ladnim vodama kod Ždrela u opštini Petrovac na Mlavi. Na platou jednog meandra, na levoj obali reke Mlave, nalazi se manastir Gornjak, koji pripada Eparhiji braničevskoj Srpske pravoslavne crkve i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture. Izgrađen je u periodu od 1376-1380. godine kao zadužbina kneza Lazara. Od srednjovekovnih građevina sačuvale su se glavna manastirska crkva, posvećena Vavedenju i kapela u pećini, posvećena Svetom Nikoli. Po osnovnoj arhitektonskoj zamisli, gornjačka crkva pripada moravskoj školi. Vavedenjska crkva ima trolisnu osnovu sa kupolom. Priprata je naknadno dozidana, kao i zvonik sa tremom. Živopis je slabo očuvan, a 1847. godine preslikao ga je Živko Pavlović, slikar iz Požarevca. Boljom očuvanošću odlikuju se preostale freske u kapeli Svetog Nikole. Poznati srpski pisac, Đura Jakšić, napisao je poemu „Put u Gornjak“.

Reka Mlava je Gornjačku klusru usekla u jurskim krečnjacima. Kroz klisuru prolazio je Carski drum, brojni su ostaci rimskih utvrđenja, razrušene kule koje su nekad služile za odbranu rimskog puta „Via militaris“ koji je vodio do Niša. U klusuri se mogu videti i ostaci srednjovekovne srpske mitropolije (ispod Malog Vukana kod izvora četiri lule) i ostaci srednjovekovnog Kudelinovog grada. U Gornjačkoj klisuri se sreću brojne manje neistražene pećine, stalni kraški izvori i dobro očuvane šume. U neposrednoj blizi „Ladnih voda“ nalazi se dobro očuvani ostaci manastira Blagoveštenje, kao i isposnice u sazidanoj pećini. U selu Ždrelo nalaze se manastiri Svete Trojice koji je obnovljen 1998. godine, na ostacima manastira iz 13. veka na brdu Mali Čukar, kojeg je podigao kralj Milutin, a koga su razrušili 1718. Tatari i manastir Reškovica koji se obnavlja od 1991. godine.

Nadomak sela Ždrela na 15. kilometru, puta Petrovac na Mlavi – Žagubica nalazi se i rekreaciono-ugostiteljski centar „Ždrelo“.

PROGRAM MANIFESTACIJE

PETAK, 16. jun (od 12:00 časova)

 •  Okupljanje i prijava učesnika (sedište mesne zajednice Ždrelo (centar sela Ždrelo);
 •  Sastanak organizacionog odbora u Domu izviđača;
 •  18:00 – Otvaranje izložbe fotografija u Domu kulture u Ždrelu PK Vukan-a i PD Gornjak-a;
 • Od 19:00 – večera i druženje gostiju i domaćina ispred Doma izviđača u Ždrelu.

SUBOTA, 17. jun

 •  7:30 do 9:00 – Doček i prijava učesnika po izabranim aktivnostima (sedište mesne zajednice Ždrelo, i Doma kulture u centru sela);
 •  9:00 – Svečano otvaranje manifestacije uz prigodan program i obraćanje ispred Doma izviđača (kamena bina u četinarskoj šumi).
 •  Otvaranje izložbe domaće radinosti udruženja žena Petrovačkih sela (hrana, piće, med, radinost).
 • 11:00 Start Državnog prvenstva u planinarskoj orijentaciji*
 • 11:00 Polazak na uspon na Veliki i Mali Vukan**
 •  11:00 – 17:00 – Izložba planinarske opreme i proizvoda sponzora, domaće radinosti i proizvoda (sira, meda, brašna i dr.) u blizini izviđačkog doma.
 • 14:00 – 17:00 – Ručak (šator pored na ulazu na plato ispred izviđačkog doma).
 • 17:00 – Proglašenja pobednika u planinarskoj orjentaciji i podela zahvalnica klubovima koji su učestvovali na Danima planinara PSS.
 • 17:30 – 18:30 – Prezentacija vodičih ekspedicija iz PSS-a – Dom kulture centar sela Ždrela.
 • 18:30 – 19:30 – Promocija izdavačke delatnosti PSS (Dom kulture u centru sela).
 • 19:00 Kulturno umetnički program – koncert VIS (kamena bina ispred Doma izviđača, slobodne aktivnosti.

* START DRŽAVNOG PRVENSTVA U PLANIARSKOJ ORJENTACIJI – Detaljna najava na sajtu PSS.
Takmičenje se održava po propozicijama Pravilnika o organizaciji planianrskih orijentacionih takmičenja Planinarskog saveza Srbije od 09.05.2023. godine, a prijave za takmičenje vršiće se po POSEBNOM POZIVU Komisije za planinarsku orjentaciju PSS.

Kategorije:
● Pioniri – pionirke do 15 godine,
● Juniori- juniorke do 18 godina,
● Seniori-seniorke preko 18 godina,
● Veterani-veteranke preko 45 godina.
● Rekreativna
Startnina: 300 din. po ekipi (pioniri i pionirke ne plaćaju startninu).
Nagrade: Za prve tri plasirane ekipe u svim kategorijama obezbeđene su medalje i diplome, a za najuspešniji klub/društvo pehar.

**USPON NA VELIKI I MALI VUKAN 11:00
Staza „Lovačka“ koja počinje od Doma izviđača u Ždrelu (203 m n.v.) – kamenolom, vis Kornjet ušuli (420 m n.v.)- uspon jugozapadnom stazom uz Vukan – vrh Vukan (825 m n.v.) – sedlo Malog i Velikog Vukana (695 m n.v.v) – Mali Vukan (723 m n.v.) – sedlo – manastir Svete Trojice – selo
Ždrelo – dom izviđača. Ukupna dužina staze 10 km, sa ukupnim usponom 729 m i spustom od 729 m. Kondiciona težna staze 4/10, tehnička težina staze 3/10. Na stazi nema izvora pitke vode.

NEDELjA, 18 jun

 • 7:30 do 9:00 – Doček i prijava učesnika po izabranim aktivnostima koji dođu u nedelju. (Info centar u kancelariji mesne zajednice u centru sela Ždrelo, pored Doma kulture).
 • 08.00 – 09:30 – Preuzimanje startnih paketa kod Doma izviđača, gde se nalazi info centar
 • 09:30 – Svečano otvaranje kod kamene bine kod Doma izviđača u selu Ždrelo
 • 09:30 – 15:00 Tehnički dan Službe vodiča – Detaljna najava na sajtu PSS.
 • 10:00 – Start Državnog prvenstva u trekingu i trejlu. Detaljna najava na sajtu PSS.
 • 11:00 Polazak na uspon na Ježevac*
 • 11:00 – Sastanak UO PSS sa predsednicima i predstavnicima klubova i društava
 • 13:00 – 16:00 – Ručak (šator kod Doma izviđača u Ždrelu)
 • 16:00 – Proglašenje pobednika, dodela diploma i podela zahvalnica učesnicima
 • 17:00 – ZATVARANjE MANIFESTACIJE

*USPON NA JEŽEVAC 
Start od Doma izviđača – osnovna škola – restoran Gornjači dvor – Šetonjski most- Kozji grb – sedlo Ježevca i Krilaša – vrh Ježevca (675 m n.v.) – kroz šumu do sedala Ježevca i Krilaša – Kozji Grb-Šetonjski most – dom izbiđača u Ždrelu. Dužina staze 15,5 km, sa usponom od 669 m i
spustom od 668 m. Na stazi postoji manji izvor ispod Ježevca posle Kozjeg Grba.

NAPOMENE:

 •  Režim korišćenja ferate za vreme Dana planinara: Ulazak u feratu regulisaće redarska služba organizatora manifestacije. Uspon na feratu obavezno je pre manifestacije (najkasnije dan pre manifestacije) najaviti staraocu na mejl: viaferratagornjak@gmail.com Vodič (sa dozvolom za rad) na feratu može voditi najviše 8 planinara. Raspored uspona na feratu odrediće staraoc prema redosledu pristiglih prijava i dogovoru sa vodičima.
 • Rok za prijavu učešća na akciji i pešačkim turama, sa podacima o izboru staze, broju učesnika i zainteresovanosti za ishranu učesnika po danima dostaviti uz obrazac br. 1.
 • Vodiči i vođe puta popunjeni obrazac dostavljaju najkasnije 7 (sedam) dana pre održavanja manifestacije na mejl cvele1962poz@gmail.com
 • Uz prijavni obrazac dostavlja se i podatak o broju obroka koje žele po danima kao i kontakt telefon vodiča – vođe puta.
 • U dopisu na mejl dostaviti i podatke o broju vodiča koji učestvuju iz kluba/društva.
 • Odgovornost za svoje članove snosi vodič – vođa puta.
 • Manifestaciju će obezbeđivati GSS.

ISHRANA:
U subotu i nedelju za učesnike je organizovan doručak i ručak u šatoru kod doma izviđača u selu Ždrelo.

 • Subota – doručak (po ceni od 300 dinara) i ručak po ceni od 400 dinara.
 • Nedelja – doručak (po ceni od 300 dinara) i ručak po ceni od 600 dinara.
 • Vođa grupe – vodič plaća i preuzima bonove prilikom dolaska i predaje prijave organizatoru.

KAKO DOĆI:

MOGUĆNOST SMEŠTAJA U ŽDRELU:

 •  Smeštaj u fisklturnoj sali osnovne škole u selu Ždrelo na sopstevnim podmetačima. Raspoživo je 60 mesta, po redosledu prijavljivanja. Škola se nalazi oko 1,5 km od izviđačkom doma, a 200 metara od centra sela.
 • Smeštaj u sali doma kulture u selu Ždrelo na sopstevnim podmetačima. Raspoloživo do 60 mesta, po redosledu prijavljivanja. Dom kulture se nalazi u centru sela, do Mesne zajednice Ždrelo 1,3 km od Izviđačkog doma.
 • Smeštaj u sopstevenim šatorima u borovoj šumi ispred Doma izviđača.
 • Smeštaj u turističkim objektima u okolini sela Ždrelo:

– Magnolija Radovavić, Ždrelo +381 69 788 441 (8 ležaja)
– Mlavske terme, Žrelo +381 12 330 735 (124 ležaja)
– Smeštaj Zlatna Košuta, Petrovac na Mlavi +381 12 327 067 (20 ležaja)
– Smeštaj Jenić, Ždrelo, +381 63 7805 961 (30 ležaja)
– Careva konak, Ždrelo, +381 60 7211 972 (15 ležaja)
– Brvanre Madera, Ždrelo +381 63 8299 338 (6 ležaja)
– Smeštaj Nikolić, Ždrelo +381 62 8170 673 (6 ležaja)
– Kristal apartmani, Ždrelo +381 63 8193 995 (34 ležaja)
– Smeštaj Novopark, Ždrelo +381 69 2626 333 (28 ležaja)
– Smeštaj Simonović, Ždrelo +381 64 9561 777 (21 ležaj)
– Smeštaj Skuratenko, Malo Laole +381 65 5049 260 (17 ležaja)
– Vila Zorić, Malo Laole +381 64 4025 817 (17 ležaja)
– Homoljski pogled, Ždrelo +381 63 498055 (4 ležaja).
Za više informacija možete kontaktirati TO Petrovac na Mlavi (+381 12 326 343)

INFORMACIJE I PRIJAVE:

 • Novica Mitić, 062-8800014 – predsednik kluba Vukan pkvukan@gmail.com
 • Novica Cvetković, PK Vukan (pešačke ture, prijave učešća i smeštaj) 062-8826-271; cvele1962poz@gmail.com
 • Dejan Antić, predsednik PD „Gornjak“ (Tehnički dan Službe vodiča) 064/234-55-18; pdgornjakpetrovac@gmail.com
 • Vladislav Matković (Državno prvenstvo u planinarskoj orijentaciji) 063/329.450; v.matkovic@itnms.ac.rs
 • Jelena Tadić (Državno prvenstvo u planinarskom trekingu) 066-106-009; jelenatadic87@gmail.com