Planinarski savez Srbije

Registracija i produženje registracija sportista za 2021.godinu

Poštovani,

Podsećamo Vas da su obaveze svake Osnovne organizacije / Kluba, obavljanje:
– prve registracije sportista
– produženje registracije sportista za 2021 godinu i
– registraciju angažovanih sportskih stručnjaka.

Komisija za vođenje registra, razmatra zahteve za upis u registar dva puta godišnje:
– od 20 januara do 20 februara tekuće godine i
– od 10 avgusta do 10 oktobra tekuće godine.

Prva registracija sportista tj. prvi upis sportista u registar, može da se izvrši tokom cele godine, podnošenjem popunjenog, potpisanog i overenog obrasca 023, uz potrebnu dokumentaciju, koja je navedena na poleđini obrasca.

Za produženje registracije sportista za 2021 godinu, potrebno je da se sačini tabela takmičara, za koje se vrši produženje registracije.
Tabela mora da bude na memorandumu OO/Kluba, potpisana i overena od strane odgovornog lica za zastupanje.
U tabeli se navode sledeći podaci:
– redni broj,
– ime i prezime,
– datum rođenja,
– OO/Klub,
– Broj takmičarske knjižice ( ne takmičarski broj ),
– Datum prve registracije i
– Datum produženja registracije.

Registracija angažovanih sportskih stručnjaka, može da se izvrši tokom  cele godine, podnošenjem:
– popunjenog, potpisanog i overenog obrasca 025,
– kopije važeće dozvole za rad sportskog stručnjaka i
– original Ugovora između angažovanog sportskog stručnjaka i OO/Kluba ili odluke o imenovanju sportskog stručnjaka za obavljanje određenog sportskog zanimanja u OO/Klubu.

Nakon registracionog perioda, može se izvršiti upis u registar, tokom cele
godine:
– novoupisanih sportista i
– angažovanih sportskih stručnjaka.

Kompletan dopis komisije za vođenje registra možete preuzeti OVDE.

S poštovanjem,

Predsednik Komisije:
Lazar Popara s.r.