Planinarski savez Srbije

Podsetnik za kategorizaciju sportista u disciplini planinarski treking

Podsećamo sportiste koji su rezultatima u takmičarskoj sezoni 2023. stekli uslov za kategorizaciju u disciplini planinarski treking da kancelariji PSS do 07.12.2023.g. dostave neophodnu dokumentaciju i to:

 • popunjen i overen obrazac 071,
 • fotokopiju planinarske ID kartice (obe strane)
 • fotokopiju važeće takmičarske knjižice.

Napomena: Sportista može biti kategorisan samo u jednoj planinarskoj sportskoj disciplini.
Dokumentacija se dostavlja u papirnoj i elektronskoj formi isključivo na adresu kancelarije PSS.
Komisija za planinarski treking će utvrditi validnost dostavljene dokumentacije i proslediti konačnu listu sportista koji imaju pravo na kategorizaciju Komisiji za kategorizaciju.

Komisija za kategorizacijju dostavlja jedinstvene liste na usvajanje UO PSS do 20.12.2023. godine.

Lista kategorisanih sportista će biti objavljena na zvaničnom sajtu PSS.

 • Takmičari u disciplini planinarski trekking podležu internoj kategorizacijii PSS. Pravo na kategorizaciju, na osnovu čl. 7-10 Pravilnika o dodatnim kriterijumima za nacionalnu kategorizaciju sportista Planinarskog saveza Srbije, stekli su:

SPORTISTI SENIORSKOG RANGA
Muškarci:

 • I rang
  1. Slavko Panić, PSK Pobeda Beograd – 1. mesto u generalnom plasmanu Lige/na državnom prventstvu
  2. PK Železničar Inđija- 1. Mesto ekipno u generalnom plasmanu Lige/na državnom prvenstvu(4 takmičara)
 • II rang
  1. Boris Činčurak PD Alma Mons Adv. Novi Sad, 2. mesto u generalnom plasmanu Lige
  2. Nemanja Rašković PEK Gora Kragujevac, 2. mesto na državnom prvenstvu
  3. Lazar Momčilović PSK Brđanka Aleksinac-3.mesto u generalnom plasmanu Lige
  4. Miloš Raičević PK Tara Bajina Bašta- 3. mesto na državnom prvenstvu
  5. PSK Balkan Beograd-2. Mesto ekipno u generalnom plasmanu(4 takmičara)
  6. PSK Pobeda Beograd-2. Mesto ekipno na državnom prvenstvu(4 takmičara)
 • III rang
  1. Dragan Stojiljković PSK Mosor Niš- 4. mesto u generalnom plasmanu Lige
  2. PD Alma Mons Adv. Novi Sad-3. Mesto ekipno u generalnom plasmanu Lige(4 takmičara)
  3. PEK Gora Kragujevac-3.mesto ekipno na državnom prvenstvu(4 takmičara)

Žene:

 • I rang
  1. Ljiljana Krasić, PSK Mosor Niš-1. mesto u generalnom plasmanu Lige
  2. Nela Lazarević, PSK Mosor Niš-1. mesto na državnom prvenstvu
  3. PSK Mosor Niš-1. Mesto ekipno u generalnom plasmanu u Lige(3 takmičarke)
  4. PSK Pobeda Beograd-1. Mesto ekipno na državnom prvenstvu (3 takmičarke)
 • II rang
  1. Jelena Pajić, PSK Pobeda Beograd-2. Mesto u generalnom plasmanu Lige/na državnom prvenstvu
  2. Mirjana Danković-PSK Mosor Beograd-3. Mesto u generalnom plasmanu Lige
 • III rang
  1. Anja Janković-PK Železničar Inđija-4. Mesto u generalnom plasmanu Lige
  2. Jelena Jonić-PSK Brđanka Aleksinac-5.mesto u generalnom plasmanu Lige
  3. PD Alma Mons Adv. Novi Sad-3. Mesto ekipno u generalnom plasmanu Lige(3 takmičarke)
  4. PK Železničar Inđija -3. Mesto ekipno na državnom prvenstvu(3 takmičarke)

SPORTISTI JUNIORSKOG RANGA

  • I rang
   1. Viktor Prčić, PSK Spartak Subotica- 1. mesto u generalnom plasmanu Lige
   2. Teodora Lekić, PD Bukulja Aranđelovac- 1. mesto u generalnom plasmanu Lige
   3. Iva Vasić, PSD Ćira Lajkovac- 1. mesto na državnom prvenstvu
  • II rang
   1. Ognjen Vlašković, PEK Gora Kragujevac– 2. mesto u generalnom plasmanu Lige/na državnom prvenstvu
   2. Teodora Mladenović, PK Železničar Inđija- 2. mesto u generalnom plasmanu Lige
   3. Tara Mladenović, SUPSD Sunčica Arilje- 2. mesto na državnom prvenstvu
  • III rang

1. Ivan Vuković PK Povlen Valjevo- 3. mesto u generalnom plasmanu Lige
2. Tara Manić, PSK Jastrebac Kruševac- 3. mesto u generalnom plasmanu Lige
3. Dimitrije Otašević, PK Medicinar Smederevo-3. mesto na državnom prvenstvu