Planinarski savez Srbije

PLANINSKO TRČANJE PLANINARSKOG SAVEZA SRBIJE

Planinarski savez Srbije od sledeće godine bogatiji je za novo sportsko takmičenje u više disciplina.Planinsko trčanje. Takmičenjem rukovodi Komisija za Planinsko trčanje – KPLT


U kalendaru aktivnosti za 2019. godinu koji je usvojio UO PSS nalaze se discipline planinskog trčnja.

1. TRKA VERTIKALNI KILOMETAR – Planinska trka do 5 km dužine i vertikalnim usponom od 900-1100 m.
2. NEBESKA TRKA – Planinska trka dužine 30-49 km sa ukupnim vertikalnim usponom 1500 m (sa vremenskim limitom za završetak trke). Preporuka je da staza bude preko 42,2 km.
3. ULTRA NEBESKI MARATON – Planinska trka dužine preko 50 km sa ukupnim vertikalnim usponom preko 3000 m. Sa vremenskim limitom za završetak trke i kontrolnom tačkom na drugoj polovini staze na kojoj službena lica Planinske trke takmičare koji nisu u limitu zaustavlja i ne dozvoljava im nastavak takmičenja. Preporuka je da staza bude duža.
4. NEBESKA STAZA – Planinska trka dužine 15-30 km sa vertikalnim usponom ne manjim od 1000 m, na stazi koja prelazi preko jednog vrha iznad 1500 mnv ili gde deo staze prelazi kotu 1700 mnv (sa vremenskim limitom za završetak trke). Preporuka je da staza bude duža od 21,1 km.
U svim disciplinama dozvoljena je tolerancija od +/- 5% na dužinu i vertikalni uspon staze.

Pravo učešća na takmičenju u Planinskom trčanju imaju isključivo punoletni članovi PSS sa overenom takmičarskom knjižicom

KALENDAR PLANINSKIH TRKA PSS ZA 2019. GODINU

NEBESKA STAZA Pak Mosor, Niš Park prirode Sićevačka klisura 14.07.2019.
NEBESKA TRKA PK Starica, Majdanpek Starica 04.08.2019.
TRKA VERTIKALNI KILOMETAR PSK Brđanka, Aleksinac Ozren 01.09.2019.
PLANINSKI ULTRA MARATON PSK Železničar, Kraljevo Stolovi 06.10.2019.

U okviru Fruškogorskog maratona održaće se “ Otvoreno prvenstvo PSS i planinskom trčanju“

U svetu Planinsko ili Nebesko trčanje doživljava neverovatnu ekspanziju i trenutno prema podacima ISF- Internacionalne Skajraning Federacije, organizacije koja rukovodi ovim sportom koji se definiše kao trčanje u planinama iznad 2000mnv, organizuje se oko 200 trka sa 50000 sportista iz 65 zemalja., a praktikuje se u 40 zemalja kroz takmičenja.