Planinarski savez Srbije

Suvobor

Planina Suvobor (864 m) je najistočnija Valjevska planina. Nalazi se između Ljiga, Gornjeg Milanovca i Mionice. Na istoku, preko reke Dragobilj je planina Rudnik, a na zapadu preko dolina rečica Planinice i Graba, Maljen. Sastoji se iz Ravne gore na zapadu, Suvobora u užem smislu (središnji deo sa najvišim vrhom) i Rajca (na istoku). Planina je blago zatalasana, vrhovi su zaobljeni i nemaju izrazitu prominenciju. Ima elemente kraškog reljefa (vrtače, jame, pećine), ali su znatni delovi izgrađeni od serpentina. Predstavlja hidrografsko čvorište između pritoka Zapadne Morave i Kolubare. Prekriven je mladim hrastovim šumama (u uvalama) i šumskim kulturama četinara koje pokrivaju njegov najveći deo. Na lokalitetu Ravna gora je bukova šuma koja je opasana vodotokom Grab. Unutar nje se nalazi Mokra pećina koja je jedno od izvorišta Graba. Rajac (848 m) zbog svojih posebnih odlika i prostora kojeg zauzima, neki (neopravdano) smatraju posebnom planinom.

Preko Suvobora prelaze putevi Mionica-Struganik-Pranjani i Ljig-Slavkovica – G.Milanovac kraj kojega se nalazi planinarski dom “Čika Duško Jovanović“. Od doma do svih atraktivnih lokacija na planini vode dobro obeležene planinarske staze.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Suvobor Suvobor 866 44⁰07.267‘ 20°10.918′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
2 Grukovica Suvobor 848 44⁰08.320‘ 20°12.379′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
3 Veliki Šiljak Suvobor 848 44⁰07.813‘ 20°11.013′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
4 Rajac Suvobor 847 44⁰08.180‘ 20°13.508′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
5 Danilov vrh Suvobor 842 44⁰06.176‘ 20°12.171′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
6 Crni vrh Suvobor 822 44⁰07.440‘ 20°12.705′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
7 Viljujak Suvobor 820 44⁰07.606‘ 20°13.618′ 480 3 Lazarevac Zapadna S.
8 Gorice Suvobor 815 44⁰07.431‘ 20°10′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
9 Grašac Suvobor 810 44⁰06.957‘ 20°14.092′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
10 Veliki vis Suvobor 800 44⁰07.676‘ 20°12.753′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
11 Dobro brdo Suvobor 794 44⁰07.588‘ 20°11.998′ 480 3 Lazarevac Zapadna S.
12 Krst Suvobor 793 44⁰05.435‘ 20°14.122′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
13 Kremenje Suvobor 786 44⁰08.212‘ 20°10.873′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
14 Gučevo Suvobor 767 44⁰08.871‘ 20°10.595′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
15 Debelo brdo Suvobor 745 44⁰08.289‘ 20°15.74′ 479 4 Lazarevac Zapadna S.
16 Mali Suvobor Suvobor 743 44⁰06.828‘ 20°11.353′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
17 Drenov vrh Suvobor 742 44⁰04.925‘ 20°12.101′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
18 Suvobor 736 44⁰07.521‘ 20°8.36′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
19 Lipovača Suvobor 702 44⁰08.717‘ 20°16.392′ 479 4 Lazarevac Zapadna S.
20 Suvobor 692 44⁰05.083‘ 20°8.838′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
21 Pogled Suvobor 670 44⁰04.540‘ 20°8.524′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
22 Miličin vrh Suvobor 661 44⁰08.136‘ 20°8.096′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
23 Prostruga Suvobor 610 44⁰08.509‘ 20°18.681′ 479 4 Lazarevac Zapadna S.
24 Repino brdo Suvobor 588 44⁰09.107‘ 20°9.313′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
25 Veliki Stoviš Suvobor (G. Banjani) 787 44⁰06.920‘ 20°14.888′ 479 4 Lazarevac Zapadna S.
26 Čikinac Suvobor (Koštunići Teočin) 723 44⁰05.444‘ 20°15.196′ 479 4 Lazarevac Zapadna S.
27 Krst Suvobor (Koštunići) 641 44⁰03.943‘ 20°13.115′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
28 Brkovića glava Suvobor (Koštunići) 649 44⁰03.662‘ 20°14.251′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
29 Ruda glava Suvobor (Polom) 582 44⁰06.269‘ 20°15.65′ 479 4 Lazarevac Zapadna S.
30 Čardak Suvobor (Slavkovica) 645 44⁰10.079‘ 20°12.607′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
31 Suvobor Rajac 766 44⁰08.037‘ 20°14.911′ 479 4 Lazarevac Zapadna S.
32 Mujovac Suvobor Ravna gora 805 44⁰07.050‘ 20°10.173′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
33 Babina glava Suvobor Ravna gora 787 44⁰06.214‘ 20°9.19′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.

Fotografija 1. – Suvobor mapa

Fotografija 2. -Rajac 847 m

Fotografija 3. – Rajac 847 m

Fotografija 4. – Šiljak Suvobor 848 m

Fotografija 5. – Suvobor 866

Fotografija 6. – Vijuljak 822 m