Planinarski savez Srbije

Maljen

Maljen je najpoznatija i najprostranija Valjevska planina. Pruža se uporedničkim pravcem u dužini od oko 25 kilometara između Magleša na zapadu i Suvobora na istoku. Na zapadu se planina prostire do prevoja Bukovi preko kojeg prelazi put Valjevo-Kosjerić. Na istoku se nalazi vrh Rior koji pre pripada Maljenu nego Suvoboru. Serpentinisani magmatski peridotiti (harcburgiti) su najzastupljeniji u geološkoj građi.

Najpoznatije turističko odredište na planini Maljen su Divčibare koje se nalaze na visini od oko 960 metara iznad mora. Zatalasana visoravan Divčibare duga je oko 7 i široka oko 3 km. Okružena je vrhovima: Golubac (1056 m), Veliko brdo (1061 m), Kraljev sto (1104 m), Velika pleć (1037 m), Crni vrh (1096 m) i Paljba (1051 m). Uzvišenjem Stražara (1061 m) podeljena je na dva dela: veći južni deo i manji severni koji se naziva Pitomine.

Pored šuma Maljen je poznat po svojim cvetnim livadama i šumama. Ima četiri rezervata prirode. Poseban ukras ove pitome planine je beli narcis.

Kraljev sto visok 1104 m je najviša tačka planine i do blizu njega se lako stiže putničkim vozilom. Od planinarskog doma koji pripada PD Maglješ iz Valjeva do vrha vodi markacija koja prati makadam. Od doma do vrha ima manje od 2 km uz visinsku razliku nešto veću od 100 metara. Na samom vrhu se nalazi antensko postrojenje ograđeno žicom zbog čega se na vrh ne može izaći bez posebne dozvole.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Kraljev sto Maljen 1104 44⁰07.147‘ 20°1.378′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
2 Crni vrh Maljen 1096 44⁰05.776‘ 19°59.812′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
3 Stražara Maljen 1061 44⁰07.137‘ 20°0.03′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
4 Golubac Maljen 1056 44⁰06.769‘ 19°58.47′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
5 Maljen 1042 44⁰06.468‘ 20°1.749′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
6 Velika Pleća (Velika Pleć) Maljen 1037 44⁰05.985‘ 20°0.857′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
7 Veliko brdo Maljen 1036 44⁰08.451‘ 20°0.584′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
8 Vlasovi Maljen 1033 44⁰07.801‘ 20°1.653′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
9 Zabalac Maljen 1011 44⁰06.971‘ 20°2.502′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
10 Osečanska strž. Maljen 975 44⁰08.241‘ 20°1.971′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
11 Veliki Maljen Maljen 970 44⁰06.772‘ 20°4.08′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
12 Pejar Maljen 966 44⁰07.788‘ 19°59.305′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
13 Drenovački kik Maljen 946 44⁰06.835‘ 19°52.538′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
14 Blagulja Maljen 916 44⁰08.689‘ 19°59.126′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
15 Kamalj Maljen 915 44⁰06.049‘ 20°4.952′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
16 Petruškina kosa Maljen 912 44⁰06.177‘ 20°3.642′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
17 Mali Maljen Maljen 909 44⁰06.781‘ 20°5.129′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
18 Orlovac Maljen 862 44⁰08.998‘ 20°1.064′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
19 Goleš Maljen 859 44⁰03.422‘ 19°59.699′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
20 Mali Maljen Maljen 853 44⁰05.297‘ 20°3.722′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
21 Golo brdo Maljen 843 44⁰05.249‘ 20°5.241′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
22 Čukara Maljen 822 44⁰07.022‘ 20°5.68′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
23 Beli kamen Maljen 803 44⁰05.019‘ 20°2.323′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
24 Umka Maljen 801 44⁰04.585‘ 20°4.713′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
25 Klik Maljen 684 44⁰09.399‘ 20°1.919′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
26 Veliki Klik Maljen 644 44⁰08.797‘ 20°3.073′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
27 Kamenito brdo Maljen (Pranjani Bogdanica Koštunići) 755 44⁰04.366‘ 20°7.068′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
28 Prvanovo brdo Maljen (Pranjani Bogdanica Koštunići) 751 44⁰03.601‘ 20°7.834′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
29 Oglavčić Maljen (Tometino polje) 740 44⁰03.317‘ 20°4.951′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
30 Oglavak Maljen (Tometino polje) 716 44⁰03.346‘ 20°5.739′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
31 Vlašić Maljen (Tometino polje) 716 44⁰02.790‘ 20°4.299′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
32 Golo brdo Maljen (Tometino polje) 710 44⁰02.351‘ 20°2.93′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
33 Ćajino brdo Maljen (Pranjani Bogdanica Koštunići) 723 44⁰03.138‘ 20°6.723′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
34 Golubac Maljen Bukovi 1056 44⁰06.769‘ 19°58.47′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
35 Paljba Maljen Bukovi 1051 44⁰05.831‘ 19°58.143′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
36 Kozomor Maljen Bukovi 1007 44⁰05.403‘ 19°56.728′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
37 Vučiji mramor Maljen Bukovi 947 44⁰05.007‘ 19°59.345′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
38 Ivlje Maljen Bukovi 831 44⁰08.209‘ 19°53.251′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
39 Bašinac Maljen Bukovi 821 44⁰07.255‘ 19°55.077′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
40 Rior Maljen Rior 882 44⁰06.402‘ 20°6.336′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
41 Mala Orlovača Maljen Rior 797 44⁰05.939‘ 20°6.777′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.

 

Fotografija 1.  – Maljen mapa

Fotografija 2. – Planinarski dom Maglješ na-Maljenu

Fotografija 3. – Kraljev sto 1104 m Maljen

Fotografija 4. – Kraljev sto 1104 m Maljen