Planinarski savez Srbije

Jagodnja

Prostire se između Boranje na severu, Sokolske planine i rečice Uzovnice na istoku, Drine na zapadu i jugu i Krupnja na severoistoku. Jagodnja je Podrinjska, niža planina, sa najvišim tačkama Mačkov kamen (923 m) i Košutnja stopa (939 m). Ima asimetričan profil: strme padine se spuštaju na jug prema Drini, a ka severu je blago nagnuta. Južna strana je znatno šumovitija od severne. Sa najvišeg dela pruža se izvanredan i prostran pogled na Drinu i Bosnu. Najpogodniji prilaz Jagodnji je od Krupnja, od kojeg vodi asfaltni put ka Mačkovom kamenu. Izgrađena je od škriljaca u čijoj su povlati krečnjaci, peščari i eruptivi. Od širokog temena planine spuštaju se površi ka Drini i Jadru. Mačkov kamen je bio poprište teške bitke u Prvom svetskom ratu, 1914. godine između srpske i austrougarske vojske.

Od planinarskog doma Šarena bukva do vrha se ide širokim makadamom. Drum prolazi kroz šumu koja daje hlad ali ne omogućava dobar vidik. Do vrha Košutnja stopa (939 m) ima nešto više od 8 km. Na vrhu se nalazi ograđeni objekat, ne može se reći da je dobar vidikovac. Od Košutnje stope i Mačkovog kamena bolji vidikovac je treći po visini vrh Perunika (918 m).

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Košutnja stopa Jagodnja 939 44⁰20.629‘ 19°17.6′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
2 Mačkov kamen Jagodnja 924 44⁰19.801‘ 19°17.564′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
3 Perunika Jagodnja 918 44⁰19.258‘ 19°17.761′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
4 Orašac Jagodnja 825 44⁰21.436‘ 19°16.184′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
5 Čavčići Jagodnja 806 44⁰19.704‘ 19°13.797′ 477 1 Zvornik Zapadna S.
6 Lipnik Jagodnja 773 44⁰18.006‘ 19°16.623′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
7 Bodnjik Jagodnja 764 44⁰17.410‘ 19°19.854′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
8 Mioljača brdo Jagodnja 722 44⁰18.965‘ 19°13.291′ 477 1 Zvornik Zapadna S.
9 Goleš Jagodnja 717 44⁰18.402‘ 19°13.493′ 477 1 Zvornik Zapadna S.
10 Tusto čelo Jagodnja 706 44⁰18.623‘ 19°11.572′ 477 1 Zvornik Zapadna S.
11 Mali Stoviš Jagodnja 563 44⁰16.581‘ 19°15.577′ 477 2 Zvornik Zapadna S.
12 Rebelj Jagodnja 541 44⁰17.361‘ 19°13.988′ 477 1 Zvornik Zapadna S.

Fotografija 1. – Boranja, Jagodnja, Sokolske planine

Fotografija 2. – Jagodnja -Mackov kamen 924 m

Fotografija 3. – Košutnja stopa 939 m Jagodnja