Planinarski savez Srbije

Crna gora

Užička nahija bila je jedna od 12 nahija u Beogradskom pašaluku. Sastojala se od knežina Rujno i Crna Gora. Po popisu 1818. Užička nahija imala je ukupno 121 seosko naselje i jedno varoško naselje. U knežini Crna Gora bili su varoš Užice i 64 sela na prostoru severno i severozapadno od Užica. Istorijski naziv održao se do danas, koristimo ga da njime uokvirimo planinski predeo između Povlena i Maljena na severu i Kablara i Orovice na jugu. Planine Subjel, Crnokosa, Drmanovina, Jelova gora pa donekle i Gojna gora izdižu se unutar ili na obodu ovog predela.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Lisina Crna gora 1126 44⁰05.888‘ 19°44.18′ 478 3 Valjevo Zapadna S.
2 Kik Crna gora 1045 44⁰03.476‘ 19°41.01′ 478 3 Valjevo Zapadna S.
3 Pliš Crna gora 1042 44⁰04.144‘ 19°40.328′ 478 3 Valjevo Zapadna S.
4 Šarampov Crna gora 1038 44⁰05.014‘ 19°39.742′ 478 3 Valjevo Zapadna S.
5 Zvečan Crna gora 1036 44⁰05.675‘ 19°42.72′ 478 3 Valjevo Zapadna S.
6 Gredina Crna gora 1003 44⁰05.290‘ 19°45.894′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
7 Drenova stena Crna gora 993 44⁰04.885‘ 19°45.231′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
8 Cerje Crna gora 913 44⁰01.960‘ 19°45.053′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
9 Zajačica Crna gora 896 44⁰00.836‘ 20°2.979′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
10 Rajkovac Crna gora 856 44⁰01.954‘ 19°44.198′ 478 3 Valjevo Zapadna S.
11 Vis Crna gora 853 44⁰05.172‘ 19°51.476′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
12 Vilino kolo Crna gora 843 44⁰04.057‘ 19°48.222′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
13 Ivančevica Crna gora 826 44⁰03.530‘ 19°49.22′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
14 Kafta Crna gora 822 44⁰04.837‘ 19°42.856′ 478 3 Valjevo Zapadna S.
15 Veliko brdo Crna gora 818 44⁰02.268‘ 19°59.904′ 479 3 Lazarevac Zapadna S.
16 Karaula Crna gora 807 44⁰03.548‘ 19°47.439′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
17 Jastrebovac Crna gora 771 44⁰00.998‘ 19°47.197′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
18 Suva česma Crna gora 712 44⁰03.421‘ 19°53.166′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
19 Veliki Glogovac Crna gora 682 44⁰02.635‘ 19°55.266′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
20 Ridovi Crna gora 651 44⁰02.880‘ 19°54.321′ 478 4 Valjevo Zapadna S.
21 Crna gora (Jelen do G. Dobrinja) 787 43⁰56.405‘ 20°6.109′ 529 1 Čačak Zapadna S.
22 Maovsko brdo Crna gora (Ježevica Duškovci) 831 43⁰59.257‘ 20°4.2′ 529 1 Čačak Zapadna S.
23 Borova glava Crna gora (Ježevica Duškovci) 768 43⁰59.069‘ 20°5.342′ 529 1 Čačak Zapadna S.
24 Golo brdo Crna gora (Ježevica Duškovci) 694 43⁰58.680‘ 20°3.603′ 529 1 Čačak Zapadna S.
25 Mandića brdo Crna gora (Ježevica Duškovci) 680 43⁰59.607‘ 20°1.747′ 529 1 Čačak Zapadna S.
26 Šiljkovica Crna gora (Požega Gornja Dobrinja) 813 43⁰57.841‘ 20°6.433′ 529 1 Čačak Zapadna S.