Planinarski savez Srbije

Valozi

Planina se prostire u predelu Krajište na jugoistoku Srbije. Nalazi se između Besne kobile na zapadu, Gloške planine na istoku, Vardenika na severu i Dukata na jugu. Izgrađena je od paleozojskih kristalastih škriljaca.

Na vrh Valoga se može poći iz Gornje Lisine, sela koje se nalazi kraj druma koji povezuje Bosilegrad i Vlasinu. Selo leži na oko 1000 metara n.v. uz veštačku akumulaciju Lisina. Od početka do vrha (1829 m) ima oko 7 km, prvo dobrim kolskim putem kojim idu i putnički automobili pa sve slabijim putem do poslednjih kuća na oko 1400 m n.v, a zatim stazom do vrhova planine. Donji delovi planine su pod šumom, livadama i drugim poljoprivrednim površinama, poslednji šumarci su na oko 1500 metara, a iznad su površine pokrivene borovnicom koja dominira do pod same vrhove. Vrhovi su obrasli visokoplaninskim travama i odlični su vidikovci na impresivne planine u okruženju: Glošku planinu, Besnu kobilu, Vardenik, Dukat, Milevsku planinu kao i na visoke planine u Bugarskoj. Na vrhu je obeležje od naslaganog kamenja i do njega nema markirane planinarske staze, ali orijentacija nije naročiti problem

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Valozi Valozi 1829 42⁰32.952‘ 22°18.759′ 633 4 Vlasotince Južna S.
2 Valozi 1820 42⁰32.888‘ 22°18.958′ 633 4 Vlasotince Južna S.
3 Valozi 1785 42⁰32.513‘ 22°18.176′ 633 4 Vlasotince Južna S.
4 Vršnik Valozi 1675 42⁰32.913‘ 22°17.722′ 633 4 Vlasotince Južna S.
5 Kućekanik Valozi 1662 42⁰31.662‘ 22°17.867′ 633 4 Vlasotince Južna S.
6 Pipelj Valozi 1567 42⁰31.537‘ 22°20.546′ 633 4 Vlasotince Južna S.
7 Srmol Valozi 1562 42⁰31.812‘ 22°19.912′ 633 4 Vlasotince Južna S.

Fotografija 1. – Gloška planina i  Valozi mapa

Fotografija 2. – Valozi 1823 m

Fotografija 3. – Valozi 1823 m u pozadini Dukat

Fotografija 4. – Valozi 1829 m

Fotografija 5. – Valozi 1830 m sa Besne Kobile