Planinarski savez Srbije

Rudina (Crna Trava)

Celim svojim grebenom se prostire duž granice Bugarske i Srbije između Ruja na severu i sela Strazimirovci na jugu. Od Ruja je odvaja sedlo visine 1200 metara i stoga ima prominenciju manju od 300 metara. Čine je kristalasti škriljci paleozojske starosti probijeni mlađim dacitima.

Na uspon se polazi iz sela Preslap od druma koji povezuje (1100 m n.v.) granični prelaz prema Bugarskoj Strezimirovce i Vlasotince. Do vrha vodi šumski kolski put dug nešto manje od 4 km. Sve vreme se prolazi kroz lepu šumu, ali je vrh Golema Rudina (1486 m) bez visoke vegetacije te se sa njega pruža lep pogled na Gramadu, Milevsku planinu, Ruj, Tumbu, Suvu planinu i druge planine u okruženju.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Golema Rudina Rudina 1486 42⁰49.517‘ 22°26.59′ 633 2 Vlasotince J gr.BG
2 Štrbi kamik Rudina 1480 42⁰50.913‘ 22°29.915′ 634 1 Breznik J gr.BG
3 Mala Rudina Rudina 1478 42⁰49.754‘ 22°27.327′ 633 2 Vlasotince J gr.BG
4 Barnos Rudina 1441 42⁰50.326‘ 22°28.135′ 633 2 Vlasotince Južna S.

Fotografija 1. – Rudina Crnotravska mapa

Fotografija 2. – Golema Rudina 1486 m

Fotografija 3. – Golema Rudina 1486 m

Fotografija 4. – Golema Rudina 1486 m

Fotografija 5. – Golema Rudina 1486 m