Planinarski savez Srbije

Mokra gora

Mokra gora je planina koja se većim delom nalazi u Srbiji i manjim delom u Crnoj Gori, između Rožaja i Ribarića. Deo je Prokletijske grupe planina dinarskog sistema mladih venačnih planina. Iako je po visini druga planina u Srbiji bez pokrajina (iza Stare planine, sa vrhom Midžor), manje je poznata i ređe posećena od po visini slične Stare planine i Kopaonika.

Mokra Gora se proteže uporedničkim pravcem, nalazi se na jugozapadu Srbije, na samoj administrativnoj granici sa Kosovom između Ibra i Belog Drima. Najviši vrh je Pogled (2154 m). Zapadno se nalazi planina Žleb (2365 m) iza prevoja preko kojeg su povezani Peć i Rožaje. Istočno se nalazi jezero Gazivode koje je nastalo pregrađivanjem reke Ibar, a granica može biti i Crna reka, desna pritoka Ibra. Mokroj gori pripada i deo Starog Kolašina do Kosovske Mitrovice. Šumsko i hidrografsko bogatstvo su karakteristike ove planine. Posebno se ističe retka i zaštićena zajednica molike.

Uspon na Pogled može se izvesti od planinarskog doma PD Sandžak. Do doma (1340 m) se stiže kada se od druma Mitrovica-Rožaje skrene strmo uzbrdo asfaltom kroz selo Draga. Na kraju sela prestaje asfalt, dalje se može peške ili terenskim vozilom kojim se dolazi oko 300 metara do doma. Zatim treba pratiti slabu markaciju i tako se preko Zogića stanova mogu kružno popeti Beleg 2142 m i Pogled 2154 m. Staza je ukupno duga nešto više od 10 km, a visinska razlika je oko 800 metara. Izvora posle doma nema, staza vodi kroz četinarsku šumu koja se na većoj visini pretvara u teren pokriven krivuljem. Beleg je stenovit vrh u neposrednoj blizini tromeđe između Srbije bez pkrajina, Crne Gore i pokrajine Kosovo i Metohija. To je dobar vidikovac sa kojeg se pruža odličan pogled na Metohiju, dok je Pogled obrastao u krivulj usled čega je pogled sa njega bolji zimi kada napada sneg i pokrije vegetaciju.

Zapadni deo Mokre gore na granici Kosova i Crne Gore takođe se naziva Suva planina. Južna šumovita strana je strmija od severne i u donjem delu se naziva Podgor.

Ponor čine šumoviti obronci Mokre gore iznad sela Mojstir. Ponor je planinski predeo između Mokre gore i Ibra na krajnjem jugu jugozapadne Srbije. Nalazi se jugoistočno od Tutina.

Severno i severoistočno od Mokre gore i njenog vrha Ruica (1814 m) na granici sa Kosovom, od Mokre gore prema jezeru Gazivoda nalazi se Mokra planina. Smatramo je delom Mokre gore. Njen najviši vrh (Oklačka glava 1729 m) nalazi se na administrativnoj granici.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Pogled Mokra gora 2154 42°49.924′ 20°21.829′ 629 2 Peć JZ g.S-K
2 Beleg Mokra gora 2142 42°49.971′ 20°21.209′ 629 2 Peć JZ gr. S/K/CG
3 Smailova kula Mokra gora 1947 42°50.791′ 20°21.183′ 629 2 Peć JZ gr.S-CG
4 Strašnik Mokra gora 1942 42°50.737′ 20°24.052′ 629 2 Peć JZ gr.S-K
5 Nevestin grob Mokra gora 1929 42°50.552′ 20°23.03′ 629 2 Peć JZ gr.S-K
6 Veliko brdo Mokra gora 1844 42°50.935′ 20°22.651′ 629 2 Peć JZ Srb.
7 Dinovo brdo Mokra gora 1842 42°50.650′ 20°25.106′ 629 2 Peć JZ gr.S-K
8 Klinski vrh Mokra gora 1808 42°52.565′ 20°30.772′ 630 1 K.Mitrovica JZ g.S-K
9 Novin vrh Mokra gora 1806 42°49.902′ 20°26.604′ 629 2 Peć JZ gr.S-K
10 Vrh Ledenica Mokra gora 1801 42°51.173′ 20°27.826′ 629 2 Peć JZ gr.S-K
11 Krš Čelin Mokra gora 1466 42°52.178′ 20°21.288′ 629 2 Peć JZ gr.S-CG
12 Magareći krš Mokra gora (Tutin Draga) 1194 42°55.123′ 20°22.31′ 629 2 Peć JZ Srb.
13 Istočka strana Mokra gora (Babin Do) 1724 42°51.453′ 20°24.541′ 629 2 Peć JZ Srb.
14 Bandera Mokra gora (Babin Do) 1685 42°51.736′ 20°23.022′ 629 2 Peć JZ Srb.
15 Prijate Mokra gora (Babin Do) 1666 42°52.081′ 20°26.127′ 629 2 Peć JZ Srb.
16 Orlosed Mokra gora (Babin Do) 1609 42°52.231′ 20°23.792′ 629 2 Peć JZ Srb.
17 Muša Mokra gora (Babin Do) 1504 42°52.202′ 20°24.838′ 629 2 Peć JZ Srb.
18 Osoje Mokra gora Ponor (Draga) 1342 42°53.109′ 20°23.611′ 629 2 Peć JZ Srb.
19 Mačkovac Mokra gora Ponor (Istočni Mojsir) 1342 42°54.615′ 20°27.25′ 629 2 Peć JZ Srb.
20 Staračko brdo Mokra gora Ponor (Ribariće) 1393 42°56.304′ 20°27.757′ 629 2 Peć JZ Srb.
21 Rubajlije Mokra gora Ponor (Ribariće) 1307 42°56.933′ 20°26.13′ 629 2 Peć JZ Srb.
22 Šiljati krš Mokra gora Ponor (Ribariće) 1280 42°56.736′ 20°28.589′ 629 2 Peć JZ Srb.
23 Čunjin krš Mokra gora Ponor (Ribariće) 1267 42°57.172′ 20°27.225′ 629 2 Peć JZ Srb.
24 Oklačka glava Mokra gora Mokra planina 1729 42°54.340′ 20°30.499′ 630 1 K.Mitrovica JZ g.S-K
25 Velja glava Mokra g (Tutin Draga Zap.Mojstir) 1232 42°54.974′ 20°23.037′ 629 2 Peć JZ Srb.
26 Samograd Mokra g (Tutin Draga Zap.Mojstir) 1079 42°55.483′ 20°23.836′ 629 2 Peć JZ Srb.

Fotografija 1. – Mokra gora mapa

Fotografija 2. – Beleg 2142 m Mokra gora

Fotografija 3. – Beleg, Mokra gora sa Pogleda

Fotografija 4. – Pogled 2156 m  Mokra gora