Planinarski savez Srbije

Severni Kučaj

Prostire se između Golubačke klisure (Đerdap) i Peka, delom je u granicama nacionalnog parka Đerdap. Ovaj planinski predeo se prostire severno od Kučeva i Majdanpeka. Severni Kučaj čine oštri, izuvijani grebeni gde putevi najčešće idu po samom vrhu grebena, nudeći vidikovce po retkim proplancima koje srećemo na ovom prostoru izuzetno guste i bujne šume. Geološki sastav uglavnom čine stene kristalastih škriljaca, granita i gabra, samo manji deo čini krečnjak. Na Severni Kučaj se nadovezuje Liškovac, koji je sa Severnim Kučajem spojen preko Tatarskog Visa i Babinog Mašila.

Među vrhovima se po posećenosti izdvaja Starica (796 m). Na vrhu se nalaze antene. Odličan je vidikovac sa kojega se vidi Majdanpek, Liškovac, Šomrda, Štubej, Deli Jovan, Mali i Veliki krš, Stol, Crni vrh, Beljanica. Od stadiona u Majdanpeku (360 m nv) do vrha vodi markirana staza koja se prelazi sa oko 1,5 sati hoda. Staza prolazi kroz bukovu šumu. vrhovi Severnog Kučaja, Liškovca i Šomrde čine jednu prominentnu grupu

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Starica Severni Kučaj 796 44° 26.263′ 21°55.724′ 482 2 Žagubica Istočna S.
2 Konjska glava Severni Kučaj 751 44° 25.909′ 21°58.003′ 482 2 Žagubica Istočna S.
3 Veliki Strenjak Severni Kučaj 735 44 34.772 21°49.849′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
4 Kulmea Orba Severni Kučaj 727 44° 28.757′ 21°58.552′ 482 2 Žagubica Istočna S.
5 Čoka Poljčin Severni Kučaj 726 44° 34.451′ 21°51.839′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
6 Vojinovo Severni Kučaj 708 44° 32.915′ 21°55.37′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
7 Sinjerski vis Severni Kučaj 702 44° 34.006′ 21°56.304′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
8 Rakobarski vis Severni Kučaj 691 44° 33.494′ 21°42.257′ 432 3 Veliko Gradište Istočna S.
9 Šinderski vrh Severni Kučaj 691 44° 34.556′ 21°53.197′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
10 Jezdin vrh Severni Kučaj 685 44° 35.475′ 21°50.292′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
11 Tilva Tome Severni Kučaj 673 44° 28.935′ 21°55.463′ 482 2 Žagubica Istočna S.
12 Čjoka Njalta Severni Kučaj 668 44° 35.125′ 22°0.451′ 433 3 Oršava Istočna S.
13 Ranitov vrh Severni Kučaj 648 44° 36.693′ 21°51.036′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
14 Kornovski vis Severni Kučaj 632 44° 36.705′ 21°47.857′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
15 Valja Saka Severni Kučaj 632 44° 27.389′ 21°56.315′ 482 2 Žagubica Istočna S.
16 Čoka Gorunje Severni Kučaj 628 44° 33.614′ 21°54.282′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
17 Babino Mašilo Severni Kučaj 627 44° 31.481′ 21°56.944′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
18 Sokolovac Severni Kučaj 626 44° 35.655′ 21°59.716′ 433 3 Oršava Istočna S.
19 Strnjak Severni Kučaj 625 44° 33.906′ 21°50.779′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
20 Kulmea Grije Severni Kučaj 622 44° 33.472′ 21°51.621′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
21 Freseniš Severni Kučaj 621 44° 30.160′ 21°50.771′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
22 Kapufeći Severni Kučaj 621 44° 32.769′ 21°42.288′ 432 3 Veliko Gradište Istočna S.
23 Crvena zemlja Severni Kučaj 610 44° 26.970′ 21°54.098′ 482 2 Žagubica Istočna S.
24 Kulmea Dobri Severni Kučaj 606 44° 34.129′ 21°58.499′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
25 Kraku Vunturiš Severni Kučaj 598 44° 27.551′ 21°54.66′ 482 2 Žagubica Istočna S.
26 Krivačka Tilva Severni Kučaj 592 44° 34.860′ 21°42.874′ 432 3 Veliko Gradište Istočna S.
27 Crni vrh Tumanski Severni Kučaj 591 44° 34.371′ 21°37.877′ 432 3 Veliko Gradište Istočna S.
28 Gola Čuka Severni Kučaj 581 44° 36.364′ 21°56.751′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
29 Ljorda Severni Kučaj 575 44° 32.894′ 21°41.687′ 432 3 Veliko Gradište Istočna S.
30 Široki rt Severni Kučaj 575 44° 35.673′ 21°52.021′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
31 Vrh Salčina Severni Kučaj 565 44° 37.115′ 21°52.125′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
32 Nešanski vrh Severni Kučaj 556 44° 35.991′ 21°55.517′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
33 Glavčina Severni Kučaj 551 44° 30.248′ 22°1.255′ 433 3 Oršava Istočna S.
34 Kulmea Albinje Severni Kučaj 541 44° 31.451′ 21°50.365′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
35 Strnjak Severni Kučaj 539 44° 36.853′ 21°44.992′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
36 Jastrebovo Severni Kučaj 530 44° 35.833′ 21°53.379′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
37 Mali Crni Vrh Severni Kučaj 516 44° 37.658′ 21°43.622′ 432 3 Veliko Gradište Istočna S.
38 Lipovača Severni Kučaj 516 44° 35.213′ 21°40.929′ 432 3 Veliko Gradište Istočna S.
39 Čuka Severni Kučaj 515 44° 33.924′ 21°38.705′ 432 3 Veliko Gradište Istočna S.
40 Manđukin vrh Severni Kučaj 512 44° 36.459′ 21°59.048′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
41 Starčev vrh Severni Kučaj 505 44° 37.334′ 21°52.897′ 432 4 Veliko Gradište Istočna S.
42 Kraku Fećimar (Majdanpek) 624 44° 29.435′ 21°51.815′ 482 2 Žagubica Istočna S.

 

Fotografija 1. – Šomrda i Severni Kučaj  mapa

Fotografija 2. – Starica, Severni Kučaj iz Majdanpeka

Fotografija 3. – Starica 796 m Severni Kučaj

Fotografija 4. – Rakobarski vis 691 m Sa Golog vrha 505 m kod manastira Tumane

Fotografija 5. – Kovilovo 358 m