Planinarski savez Srbije

Slemen i Krstatac

Slemen (1099 m) se nalazi se između Boljevca na severozapadu i Knjaževca na jugoistoku. Zapadno se nalazi Tumba, severno Mečji vis, istočno je Tupižnica južno Devica. Planina je izgrađena od paleogenih konglomerata, peščara i glinaca kao i od andezita. Prema nadmorskoj visini je srednja planina, za uspon na nju potrebno je savladati visinsku razliku od svega 350 metara, a do vrha se lako stiže iz sela Vlaško Polje. Dovoljno je pratiti kolski put koji od sela do vrha vodi ne stvarajući probleme u orijentacijji. Vrh je livada sa kojeg se pruža lep pogled, a obeležen je tablom koju su postavili planinari iz Soko Banje. Tu je i markantni spomenik postavljen u znak sećanja na bitku koja je na vrhu vođena u toku NOB-a.

Krstatac sa vrhom Šiljak (1070 m) planinari smatraju posebnom planinom, ali Slemen od Krstatca odvaja prevoj visok 835 metara. Prominencija Krstatca tako iznosi svega 235 metara. Na krečnjačkom grebenu Krstatca niže se čitav niz lepih vidikovaca sa kojih se, kao i sa samog vrha, pruža lep pogled na Devicu, Tupižnicu, Rtanj i Sokobanjsku kotlinu. Kanjonska dolina Urduskog potoka sa pećinama i prerasti Bogova vrata zajedno sa pomenutim vidikovcima i vrhovima predstavlja atraktivan predeo za planinare koji se nalazi nedaleko od Soko Banje.

Slemen, Krstatac i Mečji vrh čine prominentnu grupu.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Slemen Slemen 1099 43°41.368′ 22°3.336′ 533 3 Zaječar Istočna S.
2 Visoki trap Slemen 886 43°40.533′ 22°3.602′ 533 3 Zaječar Istočna S.
3 Zarin kamen Slemen 883 43°42.217′ 22°1.934′ 533 3 Zaječar Istočna S.
4 Banovo brdo Slemen 861 43°41.898′ 22°1.038′ 533 3 Zaječar Istočna S.
5 Mitrov kamen Slemen 831 43°41.016′ 22°1.523′ 533 3 Zaječar Istočna S.
6 V. Obli del Slemen 810 43°42.912′ 22°0.955′ 533 3 Zaječar Istočna S.
7 Šiljak Slemen-Krstar-Krstatac 1070 43°39.714′ 22°3.212′ 533 3 Zaječar Istočna S.
8 Kula Slemen-Krstar-Krstatac 931 43°39.330′ 22°3.708′ 533 3 Zaječar Istočna S.
9 Koverke Slemen-Krstar-Krstatac 930 43°40.115′ 22°2.953′ 533 3 Zaječar Istočna S.
10 Slemen-Krstar-Krstatac 905 43°39.952′ 22°2.432′ 533 3 Zaječar Istočna S.

 

Fotografija 1. – Slemen i Krstatac mapa

Fotografija 2. – Greben Krstatca

Fotografija 3. – Lervo Krstatac desno Slemen sa Tupižnice

Fotografija 4. – Šiljak 1070 m Krstatac

Fotografija 5. – Slemen 1099 m

Fotografija 6. – Slemen sa Krstatca