Planinarski savez Srbije

Ježevica

Južno od Crnorečke kotline, jugoistočno od Boljevca nalazi se Ježevica. Zapadno je Rtanj, južno je Mečji vis i Slemen, jugoistočno je Tupižnica. Izgrađena je od efuzivnih andezita. Obrasla je listopadnom, pretežno hrastovom šumom.

Planina je pristupačna sa više strana, a najjednostavniji pristup je od druma Boljevac – Bučje. Kada se od sela Dobrujevac krene na jugoistok nakon 1,5 km nailazi se na kamenolom istočno od druma. Kolski put koji prolazi kroz kamenolom vodi uzbrdo prema vrhu koji se lako prepoznaje po anteni. od kamenoloma do zaobljenog vrha obraslog šumom ima nešto više od 5 km. Najviša tačka planine visoka 709 metara nalazi se oko 170 metara jugoistočno od uočljive antene. sa vrha i iz njegovog okruženja pruža se pogled na obližnji Rtanj, Mečji vis, Slemen i Tupižnicu.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 V. Ježevica Ježevica 709 43°48.564′ 22°1.756′ 533 1 Zaječar Istočna S.

Fotografija 1. –  Ježevica mapa

Fotografija 2. –  Ježevica 709 m

Fotografija 3. –  Ježevica vrh Antena