Planinarski savez Srbije

Baba

Nalazi se južno od magistralnog puta Paraćin – Zaječar (desetak km od Paraćina prema Zaječaru), između sela Lešje, Plane i Donje Mutnice, sa najvišim vrhom Velika Baba 657 m. Planinski greben izrazite osne simetrije izgrađen je od jurskih krečnjaka.

Od sela Plana (378 m n.v.) do vrha i nazad ima 5 km. Sa ogoljenog stenovitog grebena se pruža lep vidik na Samanjac, Juhor, Bukovik i Kučajske planine. Za razliku od krečnjačkog grebena sam vrh je obrastao u vegetaciju, nije dobar vidikovac.

Vrh Planina/Predeo NV SGŠ IGD Sekcija Regija
1 Baba 657 43°49.770′ 21°33.316′ 532 1 Aleksinac Istočna S.
2 Preslo Baba 600 43°50.664′ 21°32.655′ 532 1 Aleksinac Istočna S.
3 Mala Baba Baba 501 43⁰49.086‘ 21°33.583′ 532 1 Aleksinac Istočna S.

Fotografija 1. – Baba mapa

Fotografija 2. –  Baba 657 m

Fotografija 3. –  Baba

Fotografija 4.- Mala Baba 501 m sa grebena Babe