Planinarski savez Srbije

Planinarska obuka na kampu za mlade – NAJAVA

Komisija za rad sa mladima PSS sledeće godine planira realizaciju planinarske obuke na kampu za mlade, u trajanju od 7 dana. Ovaj predlog usvojen je od strane UO i nalazi se u kalendaru aktivnosti PSS za 2020.godinu. Kamp će biti održan u Nacionalnom centru za obuku vodiča u Sopotnici od 24.07.2020.g. do 30.07.2020.g.
U planu je da se kroz teoretska predavanja, kreativne radionice i igru, mladima prenesu znanja i praktične veštine planinarstva.
Ciljevi obuke biće uključivanje mladih u rad klubova, promocija i popularizacija planinarskog sporta kod mladih, edukacija, povezivanje mladih na nivou države.