Planinarski savez Srbije

Osiguranje članova Planinarskog saveza Srbije za 2021. godinu

Osnovno osiguranje

Osnovno osiguranje članova obuhvata nesrećne slučajeve koji se dese na planinarskim akcijama. Ovim osiguranjem su pokriveni nesrećni slučajevi koji nastaju pri vršenju sportske delatnosti u planinarenju i alpinizmu, pri obavljanju određene delatnosti po nalogu ugovarača osiguranja.

Isključene su obaveze osiguravača, ako se nesrećni slučaj desio pri vršenju sportske ili rekreativne delatnosti u planinarstvu i alpinizmu, izvan kalendara aktivnosti PSS-a ili osnovnih planinarskih organizacija (klubova ili društava članica PSS).

Isključene su obaveze osiguravača ako članovi PSS-a nemaju minimum osnovnu planinarsku obuku. Za alpiniste, sportske penjače, speleologe i ostale tehničke discipline isključene su obaveze osiguravača, ako se nesrećni slučaj desio pri vršenju sportske i rekreativne delatnosti bez odgovarajuće sertifikovane opreme za penjanje (siguronosni standardi UIAA ili CE) i bez odgovarajućeg nivoa osposobljenosti predviđenopravilnicima granskog saveza. Važeća lekarska uverenja o zdravstvenoj sposobnosti obavezno moraju da imaju članovi PSS koji poseduju takmičarske knjižice i učestvuju na takmičenjima a po Zakonu o sportu.

Obaveza osiguravača je da iznose ugovorenih osiguranih suma za invaliditet u skladu sa tabelom invaliditeta opštih uslova osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja, za smrt usled nesrećnog slučaja, kao i za nadoknadu troškova organizovane spasilačke akcije za svakog pojedinog osiguranika, a najviše do sume koja je ugovorena osnovnom polisom.

Osigurani rizici:

  • Smrt usled nesrećnog slučaja 900.000 dinara,
  • Invaliditet nastao nesrećnim slučajem 1.800.000 dinara,
  • Troškovi spasavanja  450.000 din.
  • Polisa osnovnog osiguranja pokriva ceo svet bez limita visine.

Dopunsko osiguranje

Pored uslova koji važe za osnovno osiguranje, u dodatnom pored osiguranja na samim planinarskim aktivnostima ima i osiguranje, za vreme dok se osigurani član nalazi na putu od kuće do mesta obavljanja planinarske, alpinističke, speleo ili neke druge aktivnosti kao i pri povratku kući.

Na akcijama koje se nalaze u kalendaru aktivnosti PSS i osnovnih planinarskih organizacija, na akcijama koje se zbog loših vremenskih uslova ili iz drugih opravdanih razloga pomera i odlaže za termin drugačiji od termina navedenom u kalendaru aktivnosti.

Na akcijama koje su izvan kalendara aktivnosti PSS ili osnovnih planinarskih organizacija, osiguranik je u obavezi da na tim akcijama učestvuje sa najmanje još jednom osobom članom PSS-a. Osiguranik je, takođe, u obavezi da obavesti Komisiju za preventivu i bezbednost  putem mejla: osiguranje@pss.rs o lokalitetu akcije, datumu održavanja i o podacima učesnika, najkasnije 24 časa pre izvođenja akcije.

Osigurani rizici za dopunsko osiguranje:

  • Smrt usled nesrećnog slučaja 900.000 dinara,
  • Invaliditet nastao nesrećnim slučajem 1.800.000 dinara.
  • Troškovi spasavanja  700.000 dinara.
  • Polisa dodatnog osiguranja pokriva ceo svet bez limita visine.

Cena članarine sa osnovnim osiguranjem je 500 (I nivo), dok je članarina sa dodatnim osiguranjem 2.400 dinara (II nivo osiguranja).