Planinarski savez Srbije

ODRŽANA PRVA VANREDNA SKUPŠTINA PLANINARSKOG SAVEZA SRBIJE

U Novom Pazaru, u sali Kulturnog centra, održana je Prva vanredna Skupština Planinarskog saveza Srbije (XXI saziva). Sednica Skupštine bila je posvećena završnoj diskusiji o predlogu novog Statuta Planinarskog saveza Srbije u skladu sa novim Zakonom o sportu Republike Srbije. Sednici je prisustvovalo 97 klubova/društava sa 103 predstavnika sa pravom glasa od ukupno 112. Delegati su prihvatili novi predlog Statuta sa 8 uzdržanih glasova.
Statut će posle pregleda lektora i dopuna usvojenih na sednici biti objavljen na sajtu saveza i predat Agenciji za privredne registre. Usvajanjem Statuta započinje obaveza svih planinarskih klubova/društava da svoje nove Statute usaglase sa Statutom Planinarskog saveza Srbije, takodje u skladu sa Zakonom o sportu Republike Srbije.