Planinarski savez Srbije

Održan kamp za mlade i perspektivne alpiniste

U organizaciji Komisije za alpinizam Planinarskog saveza Srbije održan je Kamp za mlade i perspektivne sportiste PSS u disciplini alpinizam, u periodu od 16.-18.10.2020. u Ovčar Banji.

Cilj Kampa bilo je okupljanje naših mladih i perspektivnih alpinista, i njihova edukacija u domenu treniranja, organizacije i planiranja treninga, usvajanja tehnika i procedura u cilju prevencije neželjenih situacija kao i tehnike i postupci u saniranju istih.
Edukacija i praktične vežbe u cilju povećanja bezbednosti tokom vršenja alpinističkih uspona primenom specifičnih tehnika (spašavanje palog penjača u vođenju, više situacionih događaja) trebalo je da se izvedu u realnim uslovima, na stenskom poligonu, dok je teoretski deo posvećen specifičnom treningu za alpiniste.

Program je realizovan u najvećoj meri. Smetnja 100%-oj realizaciji bilo je loše vreme koje je onemogućilo izvođenje vežbi na samoj steni, što je nadoknađeno u dobroj meri na natkrivenom poligonu. Mladi alpinisti, njih 9 iz 6 planinarskih klubova odnosno iz 3 alpinistička odseka (5 članova Alpinističkog odseka PSK Avala, 2 člana Alpinističkoig odseka PK Železničar Novi Sad, 1 član Alpinističkog odseka PK Jastrebac Kruševac, dok i 1 učesnik nije član niti jednog alpinističkog odseka ili sekcije) stekli su dodatna znanja i sposobnost organizacije i adekvatne primene trenažnog procesa. Stečena su nova znanja u domenu kontrole i upravljanja rizikom metodom usvajanja specifičnih tehnika i procedura (zaustavljanje pada prvog penjača, blokiranje spravice, “napuštanje” spravice i prebacivanje opterećenja na sidrište, pristup do palog penjača i evakuacija). Na kraju, izvedeno je praktično penjanje u steni i provera taktike i tehnike penjanja.

Osim loših vremenskih uslova u drugoj polovini prvog radnog dana, imali smo i problem otkazivanja učešća na kampu zbog specifične i pogoršane epidemiološke situacije.
Bez obzira na gore navedene probleme, na osnovu svega urađenog možemo smatrati da je Kamp uspešno realizovan.

Program Kampa realizovali su Saša Pantelić, naš alpinista i profesor na Fakultetu za sport i fizičku kulturu u Nišu, i Slobodan Žarković, instruktor alpinizma.

Ostaje takođe da se nadamo da će sledeći Kamp privući pažnju i učešće i ostalih alpinističkih odseka i sekcija.