Planinarski savez Srbije

OBUKA ZA VODIČE PSS III KATEGORIJE

Pozivamo sve klubove, članove PSS koji imaju kandidate koji ispunjavaju uslove (preporuka kluba, članstvo u PSS u trajanju od najmanje tri godine i uverenje sportskog, ili lekara medicine rada, ne starije od meseci) da se prijave za polaganje prijemnog ispita za obuku za vodiče PSS III kategorije do 07. aprila 2018. godine. Prijavljivanje se vrši dostavljanjem popunjenog evidencionog lista kandidata (u prilogu pozivnog pisma) i lekarskog uverenja.
Prijemni ispiti će biti održani od 13. do 15. aprila 2018. godine u sledećim mestima:
1. Beograd
2. Novi Sad
3. Kruševac
4. Prijepolje
5. Subotica,
Potrebno je uz svaki prijavni list naglasiti u kojim od ovih mesta kandidat želi da polaže.
Prijemni ispit se sastoji iz Kuperovog testa, pismenog i uspemnog testa znanja iz oblasti osnovne planinarske obuke. Kandidati koji imaju sertifikat o završenoj osnovnoj obuci, mogu da pristupe samo proveri znanja 15. aprila a ostali i pre toga moraju da zavreše osnovnu obuku.
Svi polaznici obuke moraju da ponesu na prijemni ispit:
1. planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom
2. ličnu kartu
3. lekarsko uverenje sportskog lekara (ukoliko nije dostavljena)
4. planiarsku odeću, obuću, ranac, posudu za vodu, kompas ili busolu.
Napomena:
Obuka će se odvijati po programu koji je usaglašen sa normama međunarodne planinarske organizacije UIAA Komisija za standarde. Kako je ovo jedni datum za prijemni ispit i da naknadni ispit ili delovi neće biti organizovani, molimo da na vreme prijave svoje kandidate. Veoma je važno da klubovi ili društva koja nemaju vodiče u Službi vodiča PSS pošalju svoje članove na obuku. Rok za prijavu za polaganje prijemnog ispita je 07. april 2018. elektronskom poštom na adresu: sluzbavodica@gmail.com
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati:
Načelnika Službe vodiča PSS, Zoran Kontić, vodič MB 131 – tel. br. 065/880 65 19.
U Beogradu 14.03.2018.

Pozivno pismo možete pogledati ovde.

Prilog pozivnom pismu možete pogledati ovde.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovde.

Načelnik Službe vodiča PSS
Zoran Kontić