Planinarski savez Srbije

Obuka u turno skijanju i seminar za instruktore – Musala, Bugarska

U organizaciji AO Jastrebac i KA PSS na Musali će se održati obuka u turno skijanju i seminar o lavinama. Smeštaj učesnika i instruktora bio bi u hizi Yastrebec a sama obuka bila bi na padinama ALeka i Iriceka dok bi završni uspom išao na Musalu

Vodja akcije: Nenad Tripković

Cilj akcije: Obuka alpinista iz oblasti turno tehnike za izvođenje pristupa na zasnežene vrhove i spust sa njih.
Predavanje i otvorena diskusija na temu: „Lavine.“ U izbor ulaze samo alpinisti i instruktori sa overenim zvanjem za 2020.g

Vreme izvođenja: 

  • 23.01 Polazak iz Srbije prema Bugarskoj i samom Borovecu izlazak gondolom do hize Yastrebec gde će se proveriti turno oprema i održati predavanje o opremi i smestiti se.
  • 24.01 Posle doručka izlazak na teren gde ćese raditi osnove kretanja na skijama i izlazak na Aleko. Predavanje o lavinama i diskusija.
  • 25.01 Turno uspon na Iricek i upotreba lavinske opreme turno skijaša.
  • 26.01.Turno uspon na Musalu i spust skijama do doma Golemo Ezero. Povratak za Srbiju.

Organizator zadržava pravo izmena u zavisnosti od vremenskih uslova i kvaliteta snega.

Način prevoza:  Prevoz će biti organizovan putničkim vozilima učesnika.

Smeštaj: Troškovi smeštaja su 55 leva (noćenje i dva obroka) po danu, cena gondole je oko 25 leva..

Cena: Učesnici sami snose sve troškove.

Prijave: Prijave se vrše uz popunjeni registracioni list i dostavljanje penjačkih kartona za 2017, 2018 i 2019 na e-mail nenetripkovic@gmail.com i na komisijazaalpinizam.pss@gmail.com najkasnije do 14.01.2020g.

Kompletan elaborat i registracioni list možete pogledati ovde.